swietokrzyskie.info

Czwartek, 11 sierpnia 2022, Do końca roku 142 dni Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Wiadomosci

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym

Dodane: Marta Data: 2022-01-03 14:25:33 (czytane: 4543)  Wersja do druku

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa wejdzie w życie we wtorek.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w ubiegły wtorek. Jak wówczas informowała Kancelaria Prezydenta RP, głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia, czyli dodatku osłonowego, który będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wyjaśniono, że dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r.

„Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób)” – stwierdzono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Jak wskazano, w sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

„Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej” – informowała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z komunikatem kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodano, że świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” – podano.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązków nakładanych na sprzedawców energii elektrycznej i sprzedawców paliw gazowych (w zakresie informacji i opracowania programów wsparcia), które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

(PAP)

  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (4)
     

do Człowieka: (2022-01-08 18:52:47)

rządząca koteria przed wprowadzeniem tzw. ładu przyznała sobie średnio 6-8 tysięcy podwyżki miesięcznie (200-300 złotych dziennie), a Ciemnogród 400 złotych osłony na rok tj. 1,09 złotówki dziennie. Chwalmy Pana.

do poprzednika: (2022-01-08 18:49:01)

i dzisiaj płacilibyśmy niecałe 400 dolarów za 1000 m gazu, a nie 1000 czy 1500. Rusofobia kosztuje. Zrobili wam z mózgu wodę zmieszaną z gównem. Przedmurze chrześcijaństwa gdzie w XXI wieku o stanowisku komendanta policji (pisownia małą literą umyślna) decyduje lokalny proboszcz. Dzisiaj mamy gigantyczne podwyżki cen gazu i prądu. Wstaliśmy z kolan. Zamiast inwestować w ekologiczną energię: hydroelektrownie, elektrownie atomowe to zachwycony Ciemnogród łyka bzdety typu przekop Mierzei Wiślanej, albo Centralny Port Komunikacyjny do którego nikt nie przyleci.

Człowieku (2022-01-07 19:33:53)

Czy wiesz że jak PAWLAK podpisywał umowe na gaz z ruskimi to miał pełne gacie ? Ponoć go dobrze zastraszyli.

nie porzeba żadnych osłon: (2022-01-03 19:35:33)

tylko myślenia gospodarskiego, a nie kierowania się fobiami i kucia na nich politycznych interesów. Niemcy płacą za ruski gaz 370 dolarów za 1000 metrów gazu, Serbia 270 dolarów, Węgrzy, Włosi około 300 dlatego, że mają długoterminowe umowy z Gazpromem. My, którzy wstaliśmy z kolan i w każdym głosowaniu bijemy UE w stosunku 1:27 kupujemy gaz na giełdach, a tam kosztuje od 1000 do 2000 dolarów. Mało tego to ruski gaz kupujemy od Niemców i od Amerykanów skroplony. Dlatego masełko na dniach będzie ponad 10 złotych, chlebuś też.

Nasz patronat

Data: 2022-08-01, godz:

Busko Nostalgicznie - wystawa fotograficzna w Domu Zdrojowym

"Busko nostalgicznie" to nowa wystawa w Domu Zdrojowym #TężniaBusko. Zobaczymy na niej zdjęcia starego Buska-Zdroju autorstwa Piotra Kalety, wybitnego fotografika i dokumentalisty oraz Wojciecha P. Kowalczyka, informatyka i zapalonego fotografa.Wróć do góry