swietokrzyskie.info

Środa, 27 października 2021, Do końca roku 65 dni Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Wiadomosci

Budżet Województwa Świętokrzyskiego przyjęty

Dodane: Milena Data: 2016-01-02 10:05:33 (czytane: 37178)  Wersja do druku

Obradujący po raz ostatni w tym roku, radni Sejmiku Województwa, przyjęli Budżet Województwa Świętokrzyskiego na rok 2016 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.

Apelowali oni również do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu na remont i budowę dróg.

Sesja rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki" przez radnych, przy fortepianowym akompaniamencie radnego Leszka Wawrzyły.

Po tej miłej chwili nastąpiły dwie kolejne. Pierwszą z nich było podziękowanie za współpracę przez ostatnie dwie kadencje, byłemu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Bożentynie Pałce - Korubie. Podziękowania w imieniu Sejmiku składał przewodniczący Arkadiusz Bąk, a w imieniu Zarządu Województwa, marszałek Adam Jarubas.

- Dziękujemy za współpracę, która odbywała się w ciągu ostatnich lat i zawsze była współpracą merytoryczną i konkretną. Jesteśmy wdzięczni za tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju województwa świętokrzyskiego - powiedział Arkadiusz Bąk.

- Serdecznie dziękuję, jestem bardzo wzruszona i czuję, że te 8 lat spędzonych na stanowisku wojewody było czasem owocnym - powiedziała Bożentyna Pałka Koruba, która złożyła również życzenia noworoczne wszystkim zgromadzonym.

Marszałek Adam Jarubas podziękował też za wieloletnią pracę Tadeuszowi Karwacie - Prezesowi Zarządu Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz.

budzet.jpg

Najważniejszymi punktami merytorycznymi obrad były rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.

Dochody Budżetu Województwa w 2016 roku ustalono na 513 963 874,30 zł, a wydatki na kwotę 548 668 426,02 zł. Oznacza to deficyt w kwocie 34 704 551,72 zł, który zostanie pokryty z kredytu i wolnych środków. Projekt Budżetu na 2016 rok przedstawiła Maria Fidzińska - Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

- Budżet na 2016 rok jest skromniejszy niż ten ubiegłoroczny, ale nadal jest to budżet prorozwojowy. Trudność w skonstruowaniu budżetu na 2016 rok polega przede wszystkim na niższych wpływach z Budżetu Państwa na remonty i utrzymanie dróg w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiedziała Maria Fidzińska - Dziurzyńska.

- W przyszłorocznym budżecie musimy zabezpieczyć środki na realizację zadań wieloletnich, trwałość projektów z poprzedniej perspektywy oraz na wkład własny na zadania z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz realizację zadań własnych Samorządu - dodała Skarbnik Województwa.

Za cele polityki budżetowej województwa, zgodnie z tym dokumentem, uznaje się:

- Program inwestycyjny na lata 2016-2023 czyli wprowadzenie kluczowych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanego Kontraktu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego oraz dokumentów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,

- Program odbudowy nadwyżek operacyjnych czyli dążenie do przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co da zdolność do utrzymywania wysokiego potencjału absorpcji środków europejskich,

- Program zarządzania długiem

Jak podkreślała Maria Fidzińska - Dziurzyńska, w obliczu pojawiających się trudności w sferze prawnej i gospodarczej dla Samorządu województwa, konstrukcja budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2043 oparta została na fundamencie gwarantującym zapewnienie realizacji zadań priorytetowych dla rozwoju województwa, w tym poprawę infrastruktury, zadań z zakresu ochrony zdrowia, rolnictwa i wspierania rozwoju zawodowego społeczeństwa i poprawy sytuacji na rynku pracy. Zabezpieczone zostaną również środki na współfinansowanie programów operacyjnych z udziałem środków UE na lata 2014 - 2020 w ramach wdrażania zadań Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

budzet1.jpg

Zarówno Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej. Raport z posiedzeń komisji Sejmiku przedstawiła Bogusława Wypych, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa.

- Zawsze, ilekroć prezentujemy ten dokument, cytuję słowa, że "układanie budżetu to umiejętne rozłożenie rozczarowań". Musimy spojrzeć na ten budżet po gospodarsku. Nigdy nie wydajemy czegoś, czego nie mamy i tak jest skonstruowany ten dokument. Mamy mniejsze wpływy ze środków unijnych, bo taka jest dynamika programowania - jedna perspektywa się zakończyła, zaczynamy kolejną, w ramach której w następnych latach środki zapewne będą większe. Jest to budżet przejściowy, ale przede wszystkim odpowiedzialny. Trzeba podkreślić, że mamy 3. miejsce w kraju jeżeli chodzi o stosunek wydatków na inwestycje, które będą wysokie. Ten budżet daje szansę na realizację wszystkich naszych zadań - mówił podczas dyskusji marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

- Będzie to skromniejszy budżet niż ubiegłoroczny, ale nie oznacza to, że nasze wysiłki na inwestycje będą mniejsze. W przyszłorocznym budżecie będziemy mieć aż 262 mln złotych na inwestycje drogowe i będzie to jego największa pozycja. Kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy w przyszłym roku - ocenił budżet wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Radni Sejmiku przyjęli obie uchwały.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie apelu do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

„Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dostrzega trudną sytuację w finansowaniu infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego w tym kwestii finansowania budowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia w budżecie państwa na 2016 rok rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzyma kwotę 15.736.821,00 zł. W roku 2015 Województwo Świętokrzyskie otrzymało dotację w kwocie 21.649.414,00 zł. Z powyższych danych wynika, że dotacja na rok 2016 będzie niższa od kwoty przyznanej na 2015 rok o kwotę 5.912.593,00 zł. Obniżenie poziomu finansowania uniemożliwi wykonanie niezbędnych remontów dróg i spowoduje większe zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego” – piszą radni w swoim apelu, który został przyjęty jednogłośnie.

Podczas sesji radni przyjęli również raport z realizacji "Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" za lata 2013-2014. Wybrano również biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok.

Radni postanowili przyjąć również apel o konieczności umożliwienia wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, szpitali z terenu województwa świętokrzyskiego, posiadających odziały kliniczne.

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl

  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (19)
     

Lakiesha (2017-03-17 10:07:49)

I hate my life but at least this makes it beelbara.

:) (2016-01-12 22:46:04)

a gdzie nagroda dla hodowców pcheł we wsi twojej marszałku?

:) (2016-01-12 22:44:31)

i tak wielka kupa gnoju... marszałeczek rozrzuci !! chłopak zaprawiony w tej robocie. a i braciszek pomoże. ..

tak, masz rację debilu... (2016-01-04 19:45:41)

od 1990 to tylko 26 lat...
dla historyków to jedno pokolenie, a Ty się jeszcze nie zdążyłeś restrukturyzować i żyjesz w tamtym swiecie...

(2016-01-04 16:55:42)

36 lat transformacji 1980 r. to stan wojenny debilu i PZPR.

buski PKS? (2016-01-04 10:37:47)

powinien wcześniej odejść w nieznane...
Tak jak odeszli: POM, BPB, TRANSBUD, STW, Rejon Dróg, i wiele innych.....
Jeżeli są winni to najbardziej Związki Zawodowe, które nie zauważyły zmiany ustroju.
Trzeba było ograniczyć koszty zmniejszając załogę i majątek niepotrzebny w działalności i jakoś zaciskając pasa może by się trwało....
Firmy o podobnym charakterze przecież jakoś działają.....
Nie są im potrzebne kilkupiętrowe biurowce urzędników ...
Nie mają hektarów opodatkowanych placów...

Oj, niektórym się jeszcze marzy głęboki socjalizm z wszystkimi apanażami ...
Dla przypomnienia mamy 2016 rok, 36 lat po transformacji ...

(2016-01-03 18:35:32)

" Miałeś chamie złoty róg"...

(2016-01-03 13:57:38)

to ten psl jeszcze przy jakiejś władzy jest????muszą się jeszcze nachapać,póki mają okazję...

(2016-01-03 10:37:00)

najgorsze co może spotkać każdy kraj i jego obywateli to wewnętrzny zielony pasożyt
co niszczy od środka :(

realista do XXX (2016-01-02 23:33:29)

Przecież on nie żyje.

Po przeczytaniu jego biogramu stwierdzam, iż wygląda na to, że był zacnym człowiekiem.
Polecam także uwadze czytelników - zwłaszcza młodszych jego brata, Piotra.

XXX (2016-01-02 19:53:29)

Nie żyje Roman Bartoszcze. - Prawdziwy działacz prawdziwego PLs-u

filip (2016-01-02 15:49:18)

dostanie jarubas piniadze jak sie zdziwi jak rzadzil razem z po to rozdawal wszystko swoim znajomkom a teraz to bidok bez kasy poszedl na margines elity oj ciezko odejsc od koryta a krystianek posel probowal bronic demokracji czy janka burego oj nie obroni zaraz ziobro z kaminiskim wezma sie do robot ciazkie czasy nadchodza dla aferzystow ktorzy pozamiatali gro spraw pod dywan

ponton (2016-01-02 14:23:24)

Co tak cicheńko na temat mostu przez Wisłę w Nowym Korczynie-przecież to była sztandarowa inwestycja PSL . Takie promy jak ten w Nowym Korczynie funkcjonują jeszcze w kraju Krasnojarskim na Syberii. PIS złapie ten temat i pokaże Wam jak się załatwia takie sprawy

:) (2016-01-02 14:04:14)

szpitalik buski rozłożyli na amen. starostko, dyrektorki szpitalne i firmy współpracujące. niestety, przyjdzie wam zwrócić. z gardeł się wam wyjmie.

do mieszkaniec buska (2016-01-02 13:30:52)

Masz rację - zrujnowanie buskiego PKS kładzie się cieniem na postaciach wielu ówczesnych prominentów także na pani K.

Nasz patronat

Data: 2021-10-30, godz: 17:00

Mecz AKS 1947 Busko-Zdrój vs POGOŃ 1945 Staszów

W sobotę, 30 października 2021r. o godzinie 17.00 AKS 1947 Busko-Zdrój rozegra na własnym stadionie mecz w ramach IV Ligi Świętokrzyskiej z drużyną POGOŃ 1945 Staszów. Zapraszamy na stadion przy Kusocińskiego w Busku-Zdroju.



Wróć do góry