swietokrzyskie.info

Środa, 05 października 2022, Do końca roku 87 dni Imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda

Wiadomosci

Minister Michał Cieślak: Rozwój Ponidzia dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych

Dodane: Marta Data: 2022-06-01 11:24:13 (czytane: 6226)  Wersja do druku

1,3 mld zł otrzymają świętokrzyskie samorządy w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Niektóre samorządy otrzymają olbrzymią pomoc, dzięki której będą mogły zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się w marcu br, a jego wyniki poznaliśmy w poniedziałek 30 maja. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej- dodał minister.

W tej edycji do gmin powiatu buskiego trafi łącznie ponad 99 mln zł, w tym ponad 18 mln zł otrzyma Gmina Busko- Zdrój na realizacje zadań tj. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Busko-Zdrój (6 678 5000,00 zł),  poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju (3 116 700,00 zł) oraz rozbudowę infrastruktury przedszkolnej w tej gminie (8 245 000,00 zł). Ponadto do powiatu buskiego trafi 14 155 000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych.

Zobacz

Gmina Pacanów otrzyma 6 175 000,00 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia oraz 4 500 000,00 zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów.

Gmina Stopnica 6 650 000,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica 3 990 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów.

Gmina Wiślica 1 198 734,00 na budowę i modernizację istniejącej infrastruktury sportowej oraz kulturalnej w miejscowościach, Chotel Czerwony, Brzezie, 1 833 500,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczytniki - etap I oraz 6 925 500,00 zł na przebudowę dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica.

Gmina Nowy Korczyn 5 000 000,00 zł
na poprawę bezpieczeństwa w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn oraz 5 000 000,00 zł na modernizację infrastruktury kulturalnej na terenie gminy, a także Związek Międzygminny Nida 2000 otrzyma 1 263 500,00 zł na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Korczynie i 4 512 500,00 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji kosztów produkcji wody.

Gmina Tuczępy 5 100 000,00 zł na modernizację infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy oraz 4 770 000,00  zł na modernizację oświetlenia ulicznego i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków.

Gmina Solec-Zdrój 4 940 000,00 zł na modernizację dróg gminnych na terenie gminy

Gmina Gnojno  4 000 000,00 zł na budowę wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia

 
Powiat pińczowski – 41 mln zł

Gminy powiatu pińczowskiego mogą liczyć na ponad 41 mln zł. Niemal 14 mln zł popłynie do Działoszyc, które zostaną przeznaczone na rewitalizację miejscowości (8,9 mln zł) i modernizację dróg lokalnych (4,7 mln zł). Prawie 13 mln zł otrzyma gmina Pińczów, a środki te będą wydatkowane na rozbudowę ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (4,8 mln zl), przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Targowej na potrzeby Giełdy Rolnej (5 mln zł). Gmina Kije na rozbudowę kanalizacji sanitarnej (4,7 mln zł) oraz budowę centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije (3 mln zł). Gmina Michałów na budowę i modernizację systemu wodono-kanalizacyjnego na terenie Gminy Michałów- Jelcza Wielka (1, 9 mln zł), a także Gmina Złota na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Powiat kazimierski – 62,5 mln zł

Do samorządów powiatu kazimierskiego powędruje ponad 62,5 mln zł. Powiat kazimierski na dwa projekty drogowe otrzyma niemal 15 mln zł. Gmina Kazimierza Wielka otrzyma 8,4 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej oraz 3,1 mln zł na przebudowę Stadionu Miejskiego.  10 mln zł trafi do gminy Czarnocin – po 4 mln zł na rozbudowę infrastruktury drogowej i na rozbudowę infrastruktury turystycznej w miejscowości Stradów oraz 2 mln na rozbudowę infrastruktury kulturalnej. Gmina Opatowiec otrzyma 2,7 mln zł na poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, 4,7 mln zł na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych oraz 1,8 mln zł na modernizację obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki.

Z powiatu staszowskiego Gmina Łubnice na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V otrzyma 5,2 mln zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap IV  4, 7 mln zł. Gmina Oleśnica na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy ( 5, 7 mln zł), a także do Gminy Połaniec na budowę infrastruktury kanalizacyjnej trafi prawie 5 mln zł i budowę Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy Osiedlu Północ w Połańcu - Etap I  podobnie prawie 5 mln zł.

Gmina Chmielnik
w powiecie kieleckim na poprawę infrastruktury publicznej na terenie gminy otrzyma 9, 9 mln zł.

/Artykuł sponsorowany/

  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Nasz patronat

Data: 2022-10-01, godz:

Terminarz Kina 'Zdrój'

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem filmowym Kina "Zdrój" w Busku-Zdroju.
Wróć do góry