swietokrzyskie.info

Niedziela, 23 czerwca 2024, Do końca roku 191 dni Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Wiadomosci

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie - To dobry wybór dla Twojego dziecka

Dodane: Marta Data: 2023-09-11 09:39:17 (czytane: 7062)  Wersja do druku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest publiczną placówką, która prowadzi nauczanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak: autyzm, porażenie mózgowe, wady wzroku i słuchu.

W strukturach Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie działają: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze, Grupy Wychowawcze.

Placówka podejmuje działania mające na celu stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju, edukacji oraz pełnego uczestnictwa w społeczeństwie na równi z innymi.

Zobacz

Wychodząc z założenia, że żadne konkretne i jednostronne działanie nie rozwiąże wszystkich problemów dzieci niepełnosprawnych,placówka korzysta z wielu innowacyjnych koncepcji, technik i metod nauczania, tak aby każde dziecko miało szansę jak najpełniejszego rozwoju.

W szkołach Ośrodka dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych a ich wszechstronny rozwój wspierany jest specjalistyczną pomocą psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Służą temu różnorodne formy terapii m.in. terapia metodą EEG Biofeedback, terapia Metodą Krakowską, Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, dogoterapia, hortikuloterapia, arteterapia.W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są  również alternatywne metody komunikacji, w szczególności Program Rozwoju Komunikacji Makaton oraz PCS(Picture Communication Symbols).

Zobacz

Wychodząc naprzeciw potrzebom aktualnego rynku pracy, Ośrodek poszerza ofertę kształceniao takie zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik. Ponadto zapewnia opiekę indywidualną, opiekę w małych grupach, gabinet opieki medycznej, nieodpłatne podręczniki szkolne, miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, bezpłatny dowóz na miejsca praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku oraz legitymacje uprawniające do ulg w przejazdach komunikacji zbiorowej.

W trosce o możliwie najszerszy rozwój osobowości uczniów, ich predyspozycji i zdolności w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie działają różnorodne koła zainteresowań (taneczne, muzyczne, filmowe, rekreacyjno-sportowe oraz wiele innych). To tutaj uczniowie odkrywają i rozwijają swoje talenty, a także sprawdzają swoją wiedzę w konkursachi turniejach. Uczestniczą i odnoszą sukcesy w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zobacz

W Placówce działa harcerska drużyna „Nieprzetartego Szlaku”. Młodzi harcerze aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, rajdach i biwakach. Ośrodek zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia, miłą i przyjazną atmosferę, stwarza warunki właściwego rozwoju i nauki w trosce o rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą cechuje fachowa wiedza, pracowitość, głębokie zaangażowanie w sprawy dotyczące wychowanków.Ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów i wychowanków. Służy wsparciem w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych. Prowadzi wielokierunkową pedagogizację rodziców.

W Ośrodku znajdują się odpowiednio wyposażone pracownie i gabinety specjalistyczne. Do dyspozycji szkół przeznaczone są: pracownie przedmiotowe i komputerowe, pracownia językowa, pracownie ogrodnicze, rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego, prac biurowych, sala do rehabilitacji wad postawy i Integracji Sensorycznej oraz gabinety psychologa i pedagoga. Przy Ośrodku znajduje się strefa wypoczynkowo - rekreacyjna wyposażona m.in. w urządzenia siłowni zewnętrznej, plac zabaw oraz boisko zielone.

Placówka współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem, kuratorami sądowymi, Policją,Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, zI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju, ze szkołami różnego typu z terenu powiatuoraz wieloma innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”, które zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy materialnej dzieciom i młodzieży,organizowaniem zajęć terapeutyczno – rekreacyjno – sportowych a także organizowaniemwycieczek i wypoczynku dla uczniów  i wychowanków. Ponadto organizuje zajęcia hipoterapii na terenie Ośrodka. Stowarzyszenie dysponuje własnymi końmi, które mieszkają przy Ośrodku i z tego też względu dzieci i młodzież, mogą każdą wolną chwilę wykorzystać na kontakt z końmi. Stowarzyszenie zapewnia bazę do hipoterapii, wykwalifikowanych instruktorów, którzy są nauczycielami i wychowawcami w Ośrodku. Całość podejmowanych działań przez Stowarzyszenie na rzecz młodzieży jest całkowicie bezpłatna.
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie to miejsce, które przygotowujemłodego człowiekado satysfakcjonującego i kreatywnego życia w społeczeństwie, motywuje do pracy, uczy samodzielności, sumienności i odpowiedzialności. Podnosi jego samoocenę i wiarę we własne możliwości.

Agnieszka Gronostaj
Anna Jabłońska

 

  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarze (5)
     

Aa (2023-09-15 08:21:42)

Do Magda O.Tak chętnie się podzielę.napisze na maila i możemy się konkretnie umówić

Magda O. do Aa (2023-09-14 21:22:56)

Jeśli masz coś ciekawego, wyślij na adres: magiibusko1990@gmail.com

Aa (2023-09-12 11:26:54)

Do poprzedniczki/poprzednika:pewnie jest tak jak mówisz. Były pewne.sytuacje i osoby które robiły pod górkę innym osobom w tym ośrodku.duzo by tu pisać. Chętnie podzielę się tymi informacjami.

(2023-09-12 07:59:19)

Ludzie, którzy pracują w tej Placówce to anioły, zarówno nauczyciele, jak i inni pracownicy. Ich praca nie polega tylko na odbyciu zajęć lekcyjnych i odpytaniu uczniów. Oni nie są tylko nauczycielami, są opiekunami dziecka w całym zakresie oraz niejednokrotnie wsparciem dla rodziny. Najbardziej wzruszający jest sposób w jaki odnoszą się do dzieci, pełen ciepła i szacunku. Jesteście wielcy.

Andi (2023-09-11 22:02:27)

Dobrze ze istnieje taka placówka dobrze ze pracują kompetentni nauczyciele i nauczycielki i dobrze ze jest to grono pedagogiczne po innych uczelniach niż WSGK w Kutnie.Dobrze ze dyrektor nie zatrudnia po prawomocnych wyrokach.

Nasz patronat

Data: 2024-06-22, godz: 19:00

Sobótki 2024 w Nowym Korczynie

Nowy Korczyn zaprasza na tradycyjne Sobótki, które odbędą się w sobotę, 22 czerwca, o godzinie 19:00 nad Nidą przy Molo. To wyjątkowe wydarzenie to doskonała okazja, aby wspólnie przeżywać magiczną Noc Kupały, pełną pląsów przy ogniskach, zapachu ziół oraz kolorowych wianków rzucanych przez panny do wody.
Wróć do góry