swietokrzyskie.info

Piątek, 29 września 2023, Do końca roku 93 dni Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wiadomosci

Minister Michał Cieślak - nowe możliwości na rynku pracy

Dodane: Marta Data: 2022-05-25 12:34:31 (czytane: 7754)  Wersja do druku

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów rząd zajął się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz projektem noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rada Ministrów rozpatrzyła też projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do systemu prawnego.

Zobacz

  • Rząd na posiedzeniu zajmował się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz projektem uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021. Rozpatrzył również projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

  • Posiedzenie objęło także projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotach międzynarodowych i krajowych. Rada Ministrów zajęła się również projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych

  • Ministrowie zdecydowali o zwiększeniu środków na "Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030". Rozpatrzono też projekt nowelizacji Kodeksu pracy i Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.

Rząd na wtorkowym (24 maja) posiedzeniu zajmował się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz projektem uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021. Zgodnie z przedstawionym w lutym br. przez resort finansów szacunkowym wykonaniem budżetu za zeszły rok w okresie styczeń - grudzień 2021 r., deficyt budżetu państwa wyniesie 26,4 mld zł.

 Zobacz

- Ministerstwo Finansów oceniło, że dochody budżetu w 2021 r. były o niemal 18 proc. wyższe niż w 2020 r., oraz o ok. 12 mld zł, czyli 2,5 proc. wyższe niż planowano. Wydatki to 99,6 proc. planu i były wyższe niż rok wcześniej o 16,5 mld zł, czyli o 3,3 proc. - informuje minister do spraw rozwoju samorządu terytorialnego Michał Cieślak.

Rada Ministrów rozpatrzyła również projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mający na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie wcześniejszych przepisów, m.in. wprowadzenie szczegółowych rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, a także instrumentów umożliwiających organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców.

 Zobacz

 Zobacz

- Projekt ma również na celu uproszczenie procedur związanych z przebudową czy remontem budynków będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne – zaznacza Michał Cieślak.

W planie obrad znalazł się również projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotach międzynarodowych i krajowych. Ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo przewozu tych materiałów. Projekt zakłada możliwość wykonywania lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, z materiałami niebezpiecznymi, z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe.

 Zobacz

Rada Ministrów zajęła się też projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE oraz do poprawy poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że zmiana ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. zmieniającej dyrektywę z 2008 r. ws. zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

- Celem implementowanej dyrektywy (z 2019 r.) jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – podkreśla Michał Cieślak.

Jak wynika z porządku obrad, Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu o 115 mln zł puli środków na "Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030". Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę ws. ustanowienia tego programu. Jak zostało to wskazane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przyczyną zmian jest konieczność pilnego zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji wynikająca z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

 Zobacz

Zobacz

Rząd rozpatrzył też projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. - Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Według projektu pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością i kobietom w ciąży – informuje Michał Cieślak.

Przy okazji zmian w Kodeksie pracy resort rodziny przygotował także nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Regulacja przewiduje, że pracodawca będzie mógł wykonać badania na poziom zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Zobacz

Zobacz

Rząd zajmował się także projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. "Polityka państwa na rzecz równego traktowania wymaga kompleksowego, ponadsektorowego podejścia, przełamującego dotychczasowe schematy. Konieczne jest ustanowienie całościowych ram polityki krajowej na rzecz równego traktowania. Taką właśnie rolę ma pełnić drugi Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rada Ministrów rozpatrzyła również projekt rozporządzenia określający sposób i tryb nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych.

/Artykuł sponsorowany/

  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Nasz patronat

Data: 2023-10-06, godz: 15.30

11. Marsz Różowej Wstążeczki: Marsz Życia i Nadziei w Busku-Zdroju

Stowarzyszenie "Razem Dzieciom" z siedzibą w Busku-Zdroju, już po raz jedenasty organizuje wyjątkowe wydarzenie "Marsz Różowej Wstążeczki". Tegoroczny Marsz rozpocznie się w piątek, 6 października o godzinie 15:30 na Placu Zwycięstwa, w pobliżu fontanny. Marsz zakończy się w Parku Zdrojowym, gdzie tradycyjnie zostaną zasadzone dwa ozdobne krzewy perukowce.
Wróć do góry