II Wojskowa Giełda Pracy w Jędrzejowie
2023-05-25 12:47:18

W sobotę, 27 maja 2023 r. w godz. 10:00-16:00 na Stacji ¦więtokrzyskiej Kolejki W±skotorowej 'Ciuchcia Ponidzie' przy ul. Dojazd 1 w Jędrzejowie odbędzie się II Wojskowa Giełda Pracy.


Zobacz

W programie:

  • prelekcja dotycz±ca zatrudnienia w wojsku
  • pokaz sprzętu wojskowego i policyjnego
  • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej
  • pokaz uwalniania ofiar wypadków samochodowych
  • pokaz musztry wojskowej
  • grochówka, strzelnica, rzut granatem
  • przejazd wojskow± Ciuchci± Ponidzie
¬ródło: PUP w Jędrzejowie, www.zostanzolnierzem.pl
https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=36896