Zostań Żołnierzem. Wstąp do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej
2023-03-24 15:33:14

Dobrowolna  Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) polega na odbywaniu czynnej służby wojskowej. Kandydat jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to przejdzie przez 2 etapy szkolenia:
 • Etap – 27-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej, zakończone przysięgą wojskową oraz otrzyma książeczkę wojskową;
 • Etap – max 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym , gdzie będzie mógł ubiegać się o powołanie  do zawodowej służby wojskowej.

Zobacz

Podczas szkolenia specjalistycznego będziesz mógł zdobyć takie uprawnienia i kwalifikacje jak:

 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;

 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;

 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;

 • kurs operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

 • kurs operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

 • kurs skoczka spadochronowego;

 • kucharza;

 • kurs operatora w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharko-ładowarki;

 • kurs operatora w zakresie obsługi  elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo - elektrycznych;

 • spawacza.
DECYDUJĄC SIĘ NA ZOSTANIE ŻOŁNIERZEM DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Przysługuje żołnierzowi:

 • wynagrodzenie w okresie szkolenia takie jak pensja żołnierza zawodowego – 4960 zł, (brutto),

 • prawo do urlopu wypoczynkowego (2 dni za każdy miesiąc),

 • prawo oraz pierwszeństwo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby  wojskowej  (po  max 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,)

 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur,  ekwipunek oraz ubezpieczenie;

 • czas szkolenia będzie  wliczał się do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

 • w czasie szkolenia specjalistycznego żołnierz będzie miał wybór– nie musi być  skoszarowany; będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.
Jakie są terminy turnusów szkolenia podstawowego w 2023 roku?
 • od 8 maja do 3 czerwca,
 • od 12 czerwca do 8 lipca,
 • od 17 lipca do 12 sierpnia,
 • od 28 sierpnia do 23 września,
 • od 2 października do 28 października.
 • od 13 listopada do 9 grudnia
 • Jakie są terminy skróconych turnusów (12 dni) dla absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych w 2023 roku?
 • od 23 maja do 3 czerwca,
 • od 1 sierpnia do 12 sierpnia
 • od 12 września do 23 września

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/
https://www.facebook.com/wcrbuskozdroj
https://wcrbusko-zdroj.wp.mil.pl/pl/

Wniosek o powołanie do służby wojskowej można złożyć w:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku -Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój

tel. 261 174 764, 261 174 772

/WCK w Busku-Zdroju/

https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=36472