Nowe władze Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego wybrane
2023-03-24 09:20:59

22 marca w Staszowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego (ŚOZZ).


Na spotkaniu obecni byli delegaci z 4 klubów zapaśniczych województwa świętokrzyskiego zrzeszonych w ŚOZZ: MKS Czarni Połaniec, LKS Znicz Chęciny, SCSiR Staszów, ULKS Guliwer Kielce.

Podczas Zgromadzenia przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za lata 2016 -2022 oraz omówiono  i przyjęto nowy projekt statutu. Podjęto również decyzję o zmianie nazwy Związku na Świętokrzyski Związek Zapaśniczy.

Po udzieleniu absolutorium poprzedniemu Zarządowi wybrano nowe władze Związku na kadencję 2023 – 2027 oraz delegatów Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiego Związku Zapaśniczego. Członkiem Honorowym ŚZZ został Bogdan Chabik. Prezesem i wiceprezesem nowego zarządu zostali dwaj przedstawiciele MKS Czarni Połaniec, odpowiednio: Wiktor Skrobacz i Tadeusz Szkwarek, natomiast trzeci przedstawiciel tego klubu – Krzysztof Kwiatkowski – został wybrany przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Ta silna reprezentacja MKS Czarni Połaniec we władzach Związku Zapaśniczego województwa świętokrzyskiego jest odzwierciedleniem a zarazem docenieniem dobrych wyników sekcji zapaśniczej tego klubu i jego wiodącej roli w zapasach w naszym województwie.

Zobacz

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego kadencji 2023-2027:

 • Wiktor Skrobacz  - Prezes,
 • Tadeusz Szkwarek – Wiceprezes ds. sportowych,
 • Karol Kucharczyk – Wiceprezes ds. sędziowskich,
 • Andrzej Biernat -  Członek zarządu/Skarbnik,
 • Tomasz Rokicki – Członek Zarządu.

 Zobacz

Komisja Rewizyjna Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego kadencji 2023-2027:

 • Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący,
 • Krystian Bucki – Zastępca Przewodniczącego,
 • Agata Borycka – Sekretarz.

Delegaci Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego na Zjazd Polskiego Związku Zapaśniczego:

 • Andrzej Biernat
 • Wiktor Skrobacz
 • Karol Kucharczyk
 • Tadeusz Szkwarek

/MKS Czarni Połaniec/https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=36468