IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!
2023-01-26 14:55:51

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszy w 2023 roku konkurs prewencyjny. Zapraszamy dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym"Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy", pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.


W Konkursie mog± uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do rywalizacji).

Zobacz

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzuj±cej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia ¶rodowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe informacje o konkursie na  https://www.krus.gov.pl/.../iv-konkurs-na-rymowanke-juz.../

/KRUS/
https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=36095