Świętokrzyscy Terytorialsi rozpoczynają 'Szesnastkę'
2022-11-21 13:23:56

19 listopada 2022r. około 100 mieszkańców ziemi świętokrzyskie rozpoczęło swoje pierwsze wojskowe szkolenie. To już szóste w tym roku powołanie do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przed nimi szkolenie podstawowe i wyrównawcze na poligonie w Nowej Dębie.
Ochotnicy stawili się na kieleckiej Bukówce w sobotę, 19 listopada o godzinie 8:00 rano.
Po sprawdzeniu niezbędnych dokumentów, rozpoczęli proces związany rozpoczęciem służby. W pierwszej kolejności zostali przebadani przez lekarza i poddani badaniom by móc kontynuować proces wcielenia.

 Zobacz

Zobacz

Kolejno pod opieką instruktorów z 10. ŚBOT w odpowiedniej kolejności, z punktu na punkt  przemieszczali po terenie J.W. kontynuując proces powołania. Ten dzień jest pierwszym, który rozpoczyna szkolenie podstawowe tak zwaną „szesnastkę”, podczas którego ochotnicy sprawdzą swoją sprawność  fizyczną na  teście z W-F, zjedzą swój pierwszy wojskowy posiłek i najważniejsze: zamienią swoje „cywilki” na mundur oraz założą oliwkowy beret Wojsk Obrony Terytorialnej.

Grupę powołanych ochotników stanowią również rezerwiści, którzy mają za sobą jedną z form służby wojskowej. Dla nich przygotowane jest 8-dniowe szkolenie wyrównawcze które rozpoczną 27 listopada. Również w przyszłą niedzielę rozpoczną szkolenie ochotnicy, którzy zdecydowali się na przeszkolenie szesnastodniowe w formie weekendowej. Ochotnicy po zakończonym szkoleniu zasilą głównie 103 batalion lekkiej piechoty w Ostrowcu Św., a także w mniejszym stopniu bataliony 101 w Kielcach i 102 w Sandomierzu.

Wśród powoływanych są osoby na co dzień pracujące w różnych zawodach takich jak: instruktor jazdy konnej, agent ubezpieczeniowy, spawacz, cukiernik, technik budownictwa, elektryk, pielęgniarka, ekonomista, informatyk czy operator maszyn. Mają różne pasje, pośród dzisiejszych ochotników są min. skoczek spadochronowy, cukiernik i  muzyk orkiestry dętej. Pośród nowo powołanych  żołnierzy jest również  12 pań które stanowią już ponad 20% kobiet służących w świętokrzyskiej brygadzie WOT.

Zobacz

 Zobacz

Szer. Jaworska Natalia z Daleszyc muzyk, na co dzień gra w orkiestrach dętych OSP. Podkreśla że swoją służbę w WOT po ukończonej szesnastce planuje realizować w tworzonej Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od zawsze marzyły mi się służby mundurowe, mój pradziadek był ułanem i chcę kontynuować rodzinną tradycję” podkreśla szer. Wiktoria Guła z okolic Sandomierza studentka, instruktorka jazdy konnej. 

Wojska Obrony Terytorialnej swój potencjał opierają na żołnierzach – ochotnikach.
Z uwagi na terytorialny charakter pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania z chęcią wybierają WOT. Często cywilne kwalifikacje żołnierzy są wykorzystywane w służbie wojskowe
j” -  podkreśla płk Piotr HAŁYS dowódca 10. ŚBOT.

Żołnierze na dalszą część „szesnastki” przejadą do 102 blp w Sandomierzu, gdzie będą zakwaterowani. Szkolenie praktyczne będzie realizowane w oparciu o obiekty Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, gdzie wykwalifikowana kadra 10 ŚBOT przeprowadzi szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe zakończy „pętla taktyczna”, która będzie sprawdzianem nabytych umiejętności. Finałem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 4 grudnia na Kieleckiej Bukówce.

Zobacz

 Zobacz

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

/Zespół Prasowy 10 ŚBOT/


https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=35626