XI Bieg na Grochowiska imienia Andrzeja Dziubińskiego
2023-11-03 09:30:49

Serdecznie zachęcamy do udziału w XI Biegu na Grochowiska, który odbędzie się 4 listopada i po raz kolejny będzie nosił imię Andrzeja Dziubińskiego.


Zobacz

Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnodostępnej, najprostszej formy ruchu i rekreacji, a także promocja walorów krajobrazowych Ponidzia oraz miasta i gminy Pińczów.

ORGANIZATORZY: Urz±d Miasta i Gminy Pińczów, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie, Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska.

Trasa Biegu na Grochowiska, zwana dalej "biegiem," wynosi 10 km+ i prowadzi głównie drogami le¶nymi. Start i meta biegu znajduj± się w Pińczowie przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. 7 ¬ródeł 7. Start biegu o godzinie 12:00. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomoc± profesjonalnego systemu elektronicznego UHF RFID Gepard. Na trasie mog± znajdować się punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników cało¶ci wyznaczonej trasy. Limit czasu do pokonania trasy wynosi 2 godziny.


Więcej informacji w regulaminie biegu: https://www.facebook.com/biegnagrochowiska

¬ródło: UMiG Pińczów


https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=34885