Podsumowanie roku sportowego 2021
2021-12-23 09:11:25

Przedstawiamy podsumowanie roku startowego 2021 sekcji zapa¶niczej MKS Czarni Połaniec oraz najlepszych klubów zapa¶niczych w województwie ¶więtokrzyskim i innych dyscyplin w powiecie i gminie Połaniec.

Instytut Sportu w Warszawie prowadzi klasyfikację klubów sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, obejmuj±cego krajowe zawody mistrzowskie, w następuj±cych kategoriach wiekowych: młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca.

WYKAZ WYDARZEŃ DLA DYSCYPLINY ZAPASY W KATEGORIACH WIEKOWYCH objętych Systemem:

  1. MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻOWE (21-23 lat)
  2. MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOR (18-20 lat)
  3. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY JUNIOR MŁODSZY (15-17 lat)
  4. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOR MŁODSZY (15-17 lat)
  5. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (12-14 lat)

  MKS CZARNI POŁANIEC sekcja zapa¶nicza – w zestawieniu klubowym w WOJEWÓDZTWIE ¦WIĘTOKRZYSKIM jest LIDEREM zdobywaj±c - 128 pkt.

   Zobacz

  KLASYFIKACJA SEKCJI ZAPA¦NICZYCH – WOJEWÓDZTWO ¦WIĘTOKRZYSKIE

  1. MKS CZARNI Połaniec z sum± punktów - 128
  2. LKS ZNICZ Chęciny z sum± punktów - 90,5
  3. ULKS GULIWER Kielce z sum± punktów - 46  
  4. STOWARZYSZENIE CENTRUM SIR Staszów – 19

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA KLUBÓW Gmina: POŁANIEC

  1. MKS CZARNI POŁANIEC z sum± punktów - 146  W tym sekcja zapa¶nicza 128 pkt, sekcja siatkówki plażowej 13 pkt, sekcja tenisa stołowego 5 pkt.
  2. UKS ŻACZEK POŁANIEC z sum± punktów - 28

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA KLUBÓW Powiat: STASZOWSKI

  1. MKS CZARNI, POŁANIEC z sum± punktów - 146
  2. UKS ŻACZEK, POŁANIEC z sum± punktów - 28
  3. STOW. CENTRUM SIR, STASZÓW z sum± punktów - 19
  4. MKS OLIMPIA-POGOŃ STASZÓW z sum± punktów - 5.22
  5. KS KORAB OSIR, STASZÓW z sum± punktów - 5
  6. ULKS GRYF, RYTWIANY z sum± punktów - 4
  7. TOWARZYSTWO SPORTOWE, POŁANIEC - 0

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA GMIN - Powiat STASZOWSKI

  1. POŁANIEC z sum± punktów -174
  2. STASZÓW z sum± punktów - 29.22
  3. RYTWIANY z sum± punktów - 4  

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA 97 KLUBÓW Województwo: ¦WIĘTOKRZYSKIE

  1. KSZO, OSTROWIEC ¦WIĘTOKRZYSKI z sum± punktów - 298.24
  2. KKL, KIELCE  z sum± punktów - 162
  3. KS VIVE, KIELCE z sum± punktów - 155.36
  4. MKS CZARNI, POŁANIEC z sum± punktów - 146

   KLASYFIKACJA PUNKTOWA 29 GMIN Województwo: ¦WIĘTOKRZYSKIE

  1. KIELCE z sum± punktów - 1184.82
  2. OSTROWIEC ¦WIĘTOKRZYSKI z sum± punktów - 353.74
  3. POŁANIEC z sum± punktów -174

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA 12 POWIATÓW Województwo: ¦WIĘTOKRZYSKIE

  1. KIELCE z sum± punktów - 1184.82
  2. POWIAT OSTROWIECKI z sum± punktów - 359.24
  3. POWIAT STASZOWSKI z sum± punktów - 207.22

  Sekcja zapa¶nicza Miejskiego Klubu Sportowego ,,CZARNI” Połaniec we współzawodnictwie spójnym i jednolitym dla wszystkich dyscyplin - system klasyfikacji polskiego sportu młodzieżowego. Budowany corocznie. Uwzględnia wyniki z głównych imprez (zwykle Mistrzostwa Polski) wywalczyła punkty w poszczególnych  latach  2016 -  79,5 pkt. 2017 - 62,5 pkt. 2018 - 76,5 pkt. 2019 – 81 pkt. 2020 - 110,72 pkt. 2021 – 128 pkt.

  Twórcami tych spektakularnych wyników s± trenerzy Tadeusz Szkwarek i Wiktor Skrobacz. Gratulujemy!  https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=33626