Adam Jarubas pyta o zasady pożyczki z ARP dla buskiego Uzdrowiska
2021-03-22 16:50:58

11 marca br. na Konferencji prasowej przedstawiono plan budowy nowoczesnej rozlewni Wody Mineralnej "Buskowianka". Inwestycję ma wesprzeć Agencja Rozwoju Przemysłu. Do naszej Redakcji wpłynął email od Europosła Adama Jarubasa z komentarzem i pytaniem do władz województwa o zasady pożyczki .- "Parę dni temu działacze PiS na czele z K. Lipcem, tryumfalnie ogłosili w Busku Zdroju „załatwienie” pożyczki dla Uzdrowiska Busko Zdrój z Agencji Rozwoju Przemysłu. O ile z jednej strony należy się cieszyć, że Uzdrowisko dostanie pieniądze na strategiczną inwestycję w postaci wyprowadzenia uciążliwej produkcji Buskowianki ze Zdroju poza miasto do Wełcza ( projekt ten przygotował jeszcze Prezes Legawiec) o tyle pojawia się pytanie o charakter i faktyczny cel zaangażowania ARP.

Ze swej istoty jest to instytucja, która poprzez fundusze inwestycyjne okresowo angażuje kapitały w przedsiębiorstwa po czym odsprzedaje je z zyskiem.
 
Zrozumiałbym, że uzdrowisko pożycza na ten cel pieniądze w banku. O sfinansowanie tego w ramach kredytu w banku państwowym BGK miał, jak twierdzi, zabiegać były prezes Uzdrowiska W. Lubawski, ale nie uzyskał wsparcia, czy nawet był blokowany przez radę nadzorczą i marszałka Bętkowskiego.

Pojawia się jednak pytanie czy zaangażowanie ARP nie jest drogą do cichej prywatyzacji  uzdrowiska. Czy pod płaszczykiem wspierania go, nie szykuje nam się przewał dziesięciolecia, który zagraża stabilności tej niezwykle ważnej dla regionu firmy?

O tym, że jest to łakomy kąsek mogliśmy przekonać się już w przeszłości. Kilka lat temu pojawił się temat prywatyzacji uzdrowiska, który na szczęście udało się utrącić i we współpracy ze związkami zawodowymi przekonać rząd PO-PSL do komunalizacji, czyli przejęcia przez samorząd regionu pakietu akcji uzdrowiska. Jako inicjator tego procesu uważałem i uważam nadal, że tego rodzaju „rodowe srebra” jak uzdrowisko z zasobami wód leczniczych powinny pozostać we władaniu publicznym.

Dziś chcę zadać publiczne pytanie władzom województwa świętokrzyskiego:

1. Czy zakładacie możliwość konwersji zadłużenia na akcje przedsiębiorstwa Uzdrowisko Busko Zdrój i przejęcia części własności przedsiębiorstwa przez ARP ( czy takie zapisy są w projektowanej umowie) co jest równoznaczne z ograniczeniem praw właścicielskich samorządu województwa? ARP mogłoby wtedy bez przeszkód odsprzedać akcje prywatnym podmiotom.

2. Czy warunkiem udzielenia pożyczki jest wydzielenie zakładu Buskowianki z Uzdrowiska? Po przeprowadzeniu inwestycji ta część uzdrowiska będzie „kurą znoszącą złote jaja” - zakładane roczne zyski z produkcji Buskowianki w nowym zakładzie to nawet kilkanaście mln zł.

3. Czy kondycja ekonomiczna uzdrowiska, spowodowana pandemią, nie będzie pretekstem i ułatwieniem do przejęcia za bezcen składników majątkowych firmy, których wartość w warunkach prosperity byłaby zdecydowanie wyższa"

- Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas

 

Cały Artykuł "Szansa dla buskiego Uzdrowiska - nowy zakład produkcji Buskowianki na Wełczu (video)" dostępny pod linkiem: KLIKNIJ >>>http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=32097