swietokrzyskie.info

Czwartek, 23 maja 2024, Do końca roku 222 dni Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Wiadomosci

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie - to dobry wybór dla Twojego dziecka

Dodane: Marta Data: 2023-03-23 09:24:23 (czytane: 6710)  Wersja do druku

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Broninie jest publiczną placówką, która prowadzi nauczanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak: autyzm, porażenie mózgowe, wady wzroku i słuchu.

W strukturach Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie działają: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze, Grupy Wychowawcze.

Placówka podejmuje działania mające na celu stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju, edukacji oraz pełnego uczestnictwa  w społeczeństwie na równi z innymi.

Zobacz

Wychodząc z założenia, że żadne konkretne i jednostronne działanie nie rozwiąże wszystkich problemów dzieci niepełnosprawnych, placówka korzysta z wielu innowacyjnych koncepcji, technik i metod nauczania, tak aby każde dziecko miało szansę jak najpełniejszego rozwoju.

W szkołach Ośrodka dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych a ich wszechstronny rozwój wspierany jest specjalistyczną pomocą psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Służą temu różnorodne formy terapii m.in. terapia metodą EEG Biofeedback, terapia Metodą Krakowską, Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, dogoterapia, hortikuloterapia, arteterapia. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są  również alternatywne metody komunikacji, w szczególności Program Rozwoju Komunikacji Makaton oraz PCS (Picture Communication Symbols).

Zobacz

Wychodząc naprzeciw potrzebom aktualnego rynku pracy, Ośrodek poszerza ofertę kształcenia o takie zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik. Ponadto zapewnia opiekę indywidualną, opiekę w małych grupach, gabinet opieki medycznej, nieodpłatne podręczniki szkolne, miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, bezpłatny dowóz na miejsca praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku oraz legitymacje uprawniające do ulg w przejazdach komunikacji zbiorowej.

W trosce o możliwie najszerszy rozwój osobowości uczniów, ich predyspozycji i zdolności w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie działają różnorodne koła zainteresowań (taneczne, muzyczne, filmowe, rekreacyjno-sportowe oraz wiele innych). To tutaj uczniowie odkrywają i rozwijają swoje talenty, a także sprawdzają swoją wiedzę w konkursach i turniejach. Uczestniczą i odnoszą sukcesy w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zobacz

W Placówce działa harcerska drużyna „Nieprzetartego Szlaku”. Młodzi harcerze aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, rajdach i biwakach.

Ośrodek zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia, miłą i przyjazną atmosferę, stwarza warunki właściwego rozwoju i nauki w trosce o rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą cechuje fachowa wiedza, pracowitość, głębokie zaangażowanie w sprawy dotyczące wychowanków.Ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów i wychowanków. Służy wsparciem w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych  i wychowawczych. Prowadzi wielokierunkową pedagogizację rodziców.

W Ośrodku znajdują się odpowiednio wyposażone pracownie i gabinety specjalistyczne. Do dyspozycji szkół przeznaczone są: pracownie przedmiotowe i komputerowe, pracownia językowa, pracownie ogrodnicze, rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego, prac biurowych, sala do rehabilitacji wad postawy i Integracji Sensorycznej oraz gabinety psychologa   i pedagoga. Przy Ośrodku znajduje się strefa wypoczynkowo - rekreacyjna wyposażona m.in. w urządzenia siłowni zewnętrznej, plac zabaw oraz boisko zielone.

Placówka współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem, kuratorami sądowymi, Policją, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju, ze szkołami różnego typu z terenu powiatu oraz wieloma innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”, które zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, organizowaniem zajęć terapeutyczno – rekreacyjno – sportowych a także organizowaniem wycieczek i wypoczynku dla uczniów i wychowanków.

Ponadto organizuje zajęcia hipoterapii na terenie Ośrodka. Stowarzyszenie dysponuje własnymi końmi, które mieszkają przy Ośrodku i z tego też względu dzieci  i młodzież, mogą każdą wolną chwilę wykorzystać na kontakt z końmi. Stowarzyszenie zapewnia bazę do hipoterapii, wykwalifikowanych instruktorów, którzy są nauczycielami i wychowawcami w Ośrodku. Całość podejmowanych działań przez Stowarzyszenie na rzecz młodzieży jest całkowicie bezpłatna.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie to miejsce, które przygotowuje młodego człowieka do satysfakcjonującego i kreatywnego życia w społeczeństwie, motywuje do pracy, uczy samodzielności, sumienności i odpowiedzialności. Podnosi jego samoocenę i wiarę we własne możliwości.

Agnieszka Gronostaj
Anna Jabłońska


  • Wiadomości z regionu
  • Aktualności
  • Sport
  • Kultura, rozrywka
  • Polityka

Nasz patronat

Data: 2024-05-25, godz: 19:00

'Nasza Basia Kochana' na Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona

W sobotę, 25 maja o godzinie 19:00, w ramach 16. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina” odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu "Nasza Basia Kochana".
Wróć do góry