swietokrzyskie.info

Niedziela, 04 grudnia 2022, Do końca roku 27 dni Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Strona główna > Katalog Firm >

Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM Marzena Jasiukowicz

ul. Zachodnia 2a
28-100 Busko-Zdrój
tel. tel. 797293277
Powiat: buski

Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM oferuje usługi z zakresu: diagnozy i terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, neurologopedycznej, pedagogicznej, wczesnej nauki czytania metodą sylabową, terapii: elementami Metody Krakowskiej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, psychologicznej, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ręki, wczesnej interwencji logopedycznej, treningu Zastępowania Agresji ART, Umiejętności Społecznych.,terapia,integracja,sensoryczna,logopedyczna,neurologopedyczna,pedagogiczna,nauka czytania,metoda sylabowa,Metoda Krakowska,autyzm,terapia psychologiczna,logopeda busko,terapia, neuroflow, aktywny trening słuchowy, przewodnictwo słuchowe, koncentracja uwag

logo_sensum.jpg

„Terapia każdego dziecka jest dla nas wyzwaniem, a jego sukces osobistą satysfakcją terapeuty.”Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM oferuje kompleksowe usługi z zakresu:
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, profesjonalizm, rzetelność, przyjazną i miłą atmosferę.


1. Diagnoza i terapia logopedyczna/ neurologopedyczna
 
Głównym celem diagnozy logopedycznej jest:
 
Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz obejmuje stymulację wszystkich procesów poznawczych.

W terapii jąkania wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt ECHOKOREKTOR MOWY. Zasada jego funkcjonowania oparta jest na zasadzie echa, której istotą jest mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem opóźnionym o określony interwał czasowy z możliwością dodania efektu pogłosu (echo wielokrotne, mówienie chóralne).

W celu zintensyfikowania terapii istnieje możliwość wypożyczenia przenośnego ECHOKOREKTORA do domu.


2. Integracja sensoryczna (SI)

Terapia integracji sensorycznej ma postać„ naukowej zabawy”. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

logo_sensum001.jpg

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem stosowana jest u dzieci:
Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest również dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu.

logo_sensum002.jpg

Jeżeli widzą Państwo, że Wasze dziecko:
logo_sensum003.jpg


Między innymi takie zachowania mogą świadczyć o zaburzonych procesach integracji sensorycznej.

3. Diagnoza i terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych, usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych, co jest szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

logo_sensum004.jpg

logo_sensum005.jpg


 Efektem terapii pedagogicznej jest pokonanie lub zminimalizowanie trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, wyeliminowanie błędów. Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.
4. Metoda Krakowska

Metoda Krakowska jest całościową terapią wszystkich funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz genetycznymi. Autorem metody jest profesor dr hab. Jagoda Cieszyńska.

logo_sensum006.jpg
 
Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci bez trudności i zaburzeń rozwojowych.

Terapia prowadzona wg metody krakowskiej obejmuje następujące elementy:

logo_sensum007.jpg

Sukces dziecka w osiągnięciu kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych możliwy jest jedynie wtedy, gdy stosowane są wszystkie wymienione wyżej elementy terapii.

Metoda ta szczególnie polecana jest dzieciom:
logo_sensum008.jpg

5. Wczesna nauka czytania

Wczesna nauka czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną) przygotowująca do podjęcia nauki w klasie pierwszej to zabawa połączona z nauką, wspierająca pamięć i koncentrację, stymulująca rozwój wszystkich procesów poznawczych i rozwój motoryczny. To przygotowanie do przyjemnego startu w szkole oraz okazja do osiągnięcia wielu sukcesów. Metoda sylabowa, (metoda symultaniczno -sekwencyjna) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

logo_sensum009.jpg

Metoda wykorzystywana jest przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją). Z wielkim powodzeniem i bardzo szybko uczą się w ten sposób czytać dzieci bez problemów edukacyjnych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

www.centrummetodykrakowskiej.pl  

Terapia ręki
O poziomie funkcjonowania dziecka w głównej mierze decyduje sprawność i szeroka specjalizacja rąk. To co zapiszę - pamiętam lepiej! Szybciej i łatwiej uczą się czytać te dzieci, które piszą ręcznie, tworzą dłuższe i bardziej złożone wypowiedzi. Terapia ręki to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową i czuciową w obrębie całej kończyny górnej. W ogólnym ujęciu polega na ćwiczeniu ręki na wszystkich jej odcinkach zarówno w zakresie ruchomości jak i w zakresie czucia.

logo_sensum010.jpg

Objawy zakłócenia motoryki manualnej:

 

Nueroflow aktywny trening słuchowy

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. Audytory Procesing Disorder, APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.
Neuroflow to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Autorem metody jest dr n.med. Andrzej Senderski – otolaryngolog, specjalista audiologii i foniatrii.  Trening Neuroflow prowadzony jest on-line w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica i w gabinecie terapeuty.
Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii. Program pozwala na dostosowanie tempa ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Stopień trudności zadań zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.
Aktywny trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Symptomy obserwowane u dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego:

Jakie są korzyści z treningu Neuroflow?

Dodatkowe korzyści:
- aktywny trening słuchowy skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową
- wpływa na poprawę samooceny, zwiększenie pewności siebie
- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
- poprawia komunikacje z rówieśnikami i polepsza relacje społeczne.

Celem postępowania terapeutycznego jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych.

Badanie centralnego przetwarzania słuchowego przeprowadza certyfikowany provider Neuroflow.  Badanie podzielone jest na 2 etapy:
1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka.
2. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:

Więcej informacji na temat przebiegu i efektach terapii Neuroflow znajdziecie Państwo na stronie www.neuroflow.pl
Źródło:
1.www.neuroflow.pl
2. Materiały szkoleniowe: Neuroflow aktywny trening słuchowy (Warszawa 2019r.), Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD praktyczny model postępowania diagnostycznego w ujęciu pedagogicznym i audiologicznym .

 

Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM Marzena Jasiukowicz
ul. Zachodnia 2a
28-100 Busko-Zdrój
tel: 797293277
e-mail: marzena.tomasz@interia.pl
www.logopedabusko.com.pl

 

Galeria zdjec


Odslon: 37738
Data ostatniej weryfikacji: 2018-02-26


Wróć do góry