swietokrzyskie.info


Czwartek, 01 grudnia 2022, Do końca roku 30 dni Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Strona główna > Katalog Firm >

Centrum Terapeutyczne ‘EUREKA’ Beata Cira

Siesławice 185
28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 998 241
Powiat: buski

Centrum Terapeutyczne EUREKA oferuje usługi edukacyjno - terapeutyczne z zakresu: diagnozy i terapii, logopedycznej, pedagogicznej i integracji sensorycznej. Terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz zajęcia ogólnorozwojowe dzieci zdrowych w wieku przedszkolnym i szkolnym.,Centrum Terapeutyczne,EUTEKA,terapia,gabinet,psychoterapia,terapia indywidualna,dorosłych,dzieci,młodzieży,psychoterapia,terapia małżeństw,par,psychoterapia,terapia rodzinna,konsultacja rodzinna,wsparcie terapeutyczne,


centrum_terapeutyczne.jpg

Centrum Terapeutyczne EUREKA oferuje usługi z zakresu:

1. Diagnoza i terapia logopedyczna

Celem terapii jest:
Niezwłocznie należy udać się do logopedy gdy Twoje Dziecko:
  •  nawykowo oddycha buzią
  •  podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
  •  gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy
„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ POTEM LECZYĆ”.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie  stawiana jest  diagnoza i podjęta terapia.

2. Diagnozy i terapii pedagogicznej,

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.  W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania i pisania.

Zajęcia terapii pedagogicznej to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Trudności te występują mimo normalnej inteligencji i stosowania obowiązujących metod nauczania.

Są to:

Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za uczenie się matematyki oraz usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

3.  Terapia Integracji sensorycznej

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. W trakcie terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci z:


Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:
Centrum Terapeutyczne "EUREKA" Beata Cira
Siesławice 185
28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 998 241
e-mail: cteureka2018@gmail.com
www.facebook.com/cteureka
Odslon: 28714
Data ostatniej weryfikacji: 2019-03-18


Wróć do góry