Minister Michał Cieślak - najbliższe plany rządu
2022-03-31 09:00:46

Chcemy pomagać naszym sąsiadom i pomagamy w sposób niebywały, w sposób zauważalny dla wszystkich. Polacy otwierają swoje serca, swoje drzwi. Pomagają uciekinierom przyjmując ich do swoich domów, do swoich rodzin, to zadziwia cały świat i ściera utrwalany przez lata fałszywy wizerunek Polaków i Polski - powiedział minister Michał Cieślak.


Rząd od wielu tygodni skupia się na tym, żeby skutecznie ograniczać możliwości dotyczące barbarzyńskich ataków Rosji na teren Ukrainy. Te działania służą temu, żeby Polska była również bezpieczniejsza, bo bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska .Chcemy odciąć się od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Polska zrobi to jako jeden z pierwszych krajów w Europie - dodał.

Zobacz

We wtorek 29 marca Rada Ministrów podjęła kolejne kroki, aby te
działania, które "podejmowaliśmy na poziomie sankcji unijnych w pewnym
zakresie rozszerzyć na poziomie krajowym":

Pierwsza to
decyzja Rady Ministrów o przyjęciu wniosku o skierowaniu do strony
rosyjskiej noty dyplomatycznej, informującej o wycofaniu zgody na
związanie Polski umową z Rosją w sprawie popierania i wzajemnej ochrony
inwestycji.

Druga kwestia to przyjęcie projektu ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę. To pakiet, który rozszerza możliwości sankcyjne
bezpośrednio na poziomie krajowym.

Kolejna, to projekt ustawy o
mrożeniu majątków na terenie Polski, który zakłada, że będziemy blokować
majątki podmiotów, które przyczyniają się do inwazji na suwerenną
Ukrainę. Rozszerzamy przepisy krajowe idąc dalej niż do tej pory były
posunięte sankcje unijne.

Polska od samego początku zgodnie z
sankcjami unijnymi mrozi wszelkie majątki i aktywa, które wynikają z
sankcji unijnych. To ponad 160 mln złotych, które zostały zamrożone.
Majątki i aktywa zostały zamrożone, a nie skonfiskowane, bo zgodnie z
polską Konstytucją taka konfiskata nie jest możliwa. Chciałbym
podkreślić, że mówimy o mrożeniu aktywów. Do konfiskaty zasobów
mrożonych niezbędna jest zmiana Konstytucji, ale czas mrożenia
zabezpieczy te majątki, żeby po zmianie przepisów konstytucyjnych można
było przyjąć kolejne działania- wyjaśnił minister.

Rada Ministrów
przyjęła również projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej,
który będzie mógł reagować w sytuacjach kryzysowych poza terenem Polski,
jeżeli będzie taka potrzeba.

Zobacz

Zobacz

Zobacz

/Artykuł sponsorowany/


http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=34177