Minister Michał Cieślak - ponad 8 milionów na remont dróg Ponidzia
2022-02-18 10:35:56

16 lutego 2022 r. rząd zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok w całej Polsce.To dzięki tym funduszom w województwie świętokrzyskim wsparcie rządowe uzyska 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych.
Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 miliard 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 miliard 213 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Zobacz

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 152,2 mln zł: 60,3 mln zł na zadania powiatowe oraz 91,9 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 149 zadań: 45 powiatowych i 104 gminne - pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 213 kilometrów dróg (99 km powiatowych i 114 km gminnych).

Zobacz

Tak przedstawia się podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku:

Województwo świętokrzyskie otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 152,2 mln zł.
Powiat buski otrzyma w sumie 4 660 783,00 zł tj.

Gmina Busko- Zdrój- dofinansowanie 4 235 569,00 zł. - budowa ulicy Wschodniej etap III z przebudową ul. Partyzantów,

Zobacz


Gmina Wiślica- dofinansowanie 129 497,00 zł. - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty,

Zobacz


Gmina Pacanów – dofinansowanie 230 228,00 zł. - remont drogi gminnej Żabiec,

 Zobacz

Gmina Stopnica – dofinansowanie 65 489,00 zł. - remont części drogi gminnej Kuchary – do drogi powiatowej w miejscowości Kuchary,

Zobacz

Powiat Pińczowski- dofinansowanie 1 652 000,00 zł. na remont dróg powiatowych Dalechowy- Imielno- Pińczów,

Gmina Kije- dofinansowanie 1 505 550,00 zł. rozbudowa dróg publicznych w Umianowicach, Kliszowie i Gołuchowie,

Gmina Pińczów- dofinansowanie 412 800,00 zł. na remont drogi w Młodzawach Dużych oraz 134 400,00 zł. na remont ul. Kluka,

 Zobacz

Gmina Michałów- dofinansowanie 254 508,00 zł. remont drogi gminnej Jelcza Mała -Zagajów,

Gmina Złota – dofinansowanie 334 509,00 zł. przebudowa drogi wewnętrznej Probołowice "Ścieżka - Łącznik",

Powiat kazimierski, Gmina Skalbmierz- dofinansowanie 1 316 082,00 zł. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz poprzez remont dróg w miejscowościach Topola i Rosiejów,

Powiat kielecki, Gmina Chmielnik- dofinansowanie 351 292,00 zł -Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T.


Powiat staszowski, Gmina Połaniec- dofinansowanie 1 077 041,00 zł -Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej oraz 1 112 061,00 zł -Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu,

Gmina Oleśnica dofinansowanie 295 873,00 zł -Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501, 865, 878 wraz z mostem.

 Zobacz

Zobacz

Zobacz

/Artykuł sponsorowany/http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=33924