Ochotnicy rozpoczęli ferie z WOT
2022-01-17 10:38:01

W sobotę 15 stycznia w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 30 nowych ochotników z terenu województwa świętokrzyskiego. To pierwsze w 2022 r. powołanie do służby wojskowej w brygadzie.



Ferie z WOT to szkolenie adresowane głównie dla uczniów, studentów i pedagogów, ale też dla wszystkich chcących wstąpić w szeregi 10. ŚBOT w czasie ferii zimowych. Zdecydowaną większość ochotników stanowią młodzi ludzie poniżej 25 roku życia. Ponad 20 proc. ochotników to kobiety. Świeżo powołani reprezentują różne zawody i specjalności. Mamy wśród nich: uczniów, studentów, strażaków z OSP, sędziego pływackiego, kierowców poj. ciężarowych i nauczyciela.

Zobacz

Osoby te z dniem wcielenia rozpoczynają 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy złożenie przysięgi wojskowej w dniu 30 stycznia na terenie 102 batalionu lekkiej piechoty w Sandomierzu.  Grupę powołanych ochotników stanowią również rezerwiści, którzy mają za sobą jedną z form służby wojskowej. Dla nich przygotowane jest szkolenie wyrównawcze. Obydwie formy będą realizowane na terenie 102 blp w Sandomierzu oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Nowa Dęba z zachowaniem niezbędnych wymagań sanitaro – epidemiologicznych.

Zobacz

Zobacz

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, powinni zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie.

 Zobacz

Zobacz

Wszelkich informacji dot. służby  w 10 ŚBOT, oraz sposobie złożenia wniosku ochotnicy uzyskają u naszego rekrutera pod numerem tel. 792-186-461. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

/Zespół prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej/




http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=33743