Świętokrzyscy Terytorialsi podsumowali 2021 rok
2022-01-07 09:44:37

Wsparcie lokalnej społeczności w walce z COVID -19 realizując operację "Trwała Odporność", działania chroniące granicę RP w ramach operacji"Silne Wsparcie" oraz szkolenie żołnierzy - to główne zadania realizowane w 2021 roku. Dla Terytorialsów z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej miniony rok był bardzo intensywny.
Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej 2021 rok rozpoczęli na pierwszej linii walki z COVID-19, wspierając mieszkańców województwa świętokrzyskiego w różnych obszarach.

W ramach operacji „Trwała Odporność” Terytorialsi wspierali służbę zdrowia poprzez pomoc 24 placówką medycznym, w tym 13 szpitali - pośród nich „Szpital Tymczasowy” zlokalizowany na Kieleckich Targach. Pomoc żołnierzy polegała na wspomaganiu procesu szczepień, dostarczaniu butli z tlenem, dowożeniu środków do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz przeprowadzaniu badań wymazowych na obecność SARS COV-2. Piętnaście zespołów wymazowych w 2021 roku przeprowadziło 27 861 badań na obecność wirusa. Dodatkowo żołnierze wspierali 9 placówek Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w pracach administracyjnych związanych z pandemią. Ponadto ważnym elementem walki z COVID-19 był Mobilny Punkt Szczepień - drive thru, który stanął na Podzamczu Chęcińskim i przy współpracy z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską z Kielc, jako pierwszy w Polsce został zorganizowany przez żołnierzy Wojska Polskiego.

Zobacz

Zobacz

Terytorialsi pomagali również Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej w dostarczaniu żywności do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu. W ramach wsparcia przetransportowali 239 ton żywności. Dodatkowo wspierali CARITAS, czy też pomagali wolontariuszom ze „Szlachetnej Paczki” w przygotowaniu paczek i dystrybucji żywności do potrzebujących. Ponad to Żołnierze 10 ŚBOT opiekują się kombatantami i weteranami walk o niepodległość RP, są z nimi w stałym kontakcie monitorując ich stan zdrowia. W ubiegłym roku  organizowali dla nich transporty do punktów szczepień czy też odwiedzali ich z paczkami żywnościowymi w okresach przedświątecznych.

Terytorialsi wspierali również Świętokrzyską Policję poprzez wsparcie patroli monitorujących obecność osób na kwarantannach czy izolacjach. Żołnierzy wspólnie z policjantami można było spotkać w Kielcach, Ostrowcu Św., Starachowicach, Jędrzejowie, Staszowie i Sandomierzu podczas prawie 4300 patroli, odwiedzili 220 495 adresów.

 

Zobacz

Zobacz

Jednym z głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest wpieranie lokalnej społeczności. To zadanie Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady OT realizują również poprzez liczne akcje krwiodawstwa. W ubiegłym roku organizując m.in. akcje „Spokrewnieni służbą”, „Krwioobieg Terytorialsa” również odpowiadając na zbiórki celowe zgromadzili 353 litry krwi podczas 797 donacji.

Dla żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady OT miniony rok 2021r. pomimo walki z COVID-19 był aktywny szkoleniowo. Terytorialsi przygotowali i przeprowadzili 7 szkoleń podstawowych (tzw. 16-stek), 7 wyrównawczych (tzw. 8-semek) oraz 4 szkolenia podstawowe w trybie weekendowym. Poligonowe szkolenia ukończyło 542 ochotników.

Zobacz

 Zobacz

Obecnie w 10 ŚBOT Terytorialną Służbę Wojskową pełni prawi 1500 żołnierzy, wraz z żołnierzami zawodowymi brygada liczy prawie 1700 Terytorialsów. Dużą grupę ochotników bo ponad 21% stanowią uczniowie szkół średnich, studenci, również liczną grupę stanowią kobiety prawie 19%.

Panująca pandemia w minionym roku ograniczyła możliwości szkoleniowe, pomimo tego żołnierze dostosowując wymagania sanitarne przeprowadzali szkolenia rotacyjne. 10 ŚBOT organizowała również szkolenia specjalistyczne oraz instruktorskie min. z trzech rodzajów broni wsparcia jakimi są lekki moździerz piechoty LMP 2017, ręczny granatnik przeciw pancerny RPG-7 oraz uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000. Zajęcia odbyły się na poligonie w Świętoszowie dzięki współpracy z Centrum Szkolenia WOT. Również kursy instruktorskie dla strzelców wyborowych zorganizowane przez Świętokrzyskich Terytorialsów przy współpracy z instruktorami z MZSZ w zeszłym roku na stałe wpisały się do kalendarza szkoleń WOT.  

Zobacz

Zobacz

W minionym roku na poligonie w Nowej Dębie często gościli saperzy, którzy pod okiem instruktorów z 2LBOT, 10 ŚBOT, Mobilnych Zespołów Szkoleniowych oraz CS WOT ukończyli kurs kandydatów na instruktorów w grupie saperskiej oraz inżynierii wojskowej. Na intensywność prowadzonych kursów wskazuje fakt wykorzystania ponad 230 kg trotylu do celów szkoleniowych.

W 2021r. roku dowództwo 10 ŚBOT zorganizowało dwie edycję kursu podoficerskiego „SONDA”, również Terytorialsi  zakwalifikowali się do kolejnej edycji kursu oficerskiego „AGRYKOLA”.

Świętokrzyscy Terytorialsi w ubiegłym roku mogą również pochwalić się sukcesami na linii szkoleniowej. Reprezentacja drużynowa 10 ŚBOT zajęła 2 miejsce w zawodach użyteczno-bojowych WOT, które odbyły się w listopadzie w Bieszczadach. Również strzelcy wyborowi z 10 Świętokrzyskiej Brygady OT zajęli 3 miejsce – indywidualnie i drużynowo podczas Zawodów na Najlepszego Strzelca Wyborowego WOT.

W ostatnim kwartale starego roku żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej zaangażowali się we wsparcie 2 LBOT w realizacji operacji „Silne Wsparcie”. W jej ramach żołnierze realizują zadania bezpośredniej ochrony granicy na korzyść Straży Granicznej. Ponad 400 żołnierzy realizowało zadania polegające na udzielaniu wsparcia poprzez działania operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), obsłudze zestawów oświetleniowych oraz prowadzeniu patroli wodnych na rzece Bug i patroli pieszych.

W minionym roku 21 czerwca na dowódcę 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej został wyznaczony płk Piotr HAŁYS, który obowiązki dowódcy przyjął od płk Grzegorza MOTAKA. Rozpoczynając służbę w 10 ŚBOT płk Piotr Hałys przytoczył słowa Georga S. Patona - „Stawiam na kreatywność i inicjatywę podwładnych. Wierzę, że wokół mnie takich osób nie brakuje. Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą Cię pomysłowością”.

W nowy 2022 rok Świętokrzyscy Terytorialsi wchodzą szkoleniowo, przygotowując projekt „Ferie z WOT”. Jest to projekt podczas którego w szczególności uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz nauczyciele bezkolizyjnie będą mogli odbyć 16-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze. Szkolenie w ramach projektu rozpocznie się już 15 stycznia 2022 r., a zakończy 30 stycznia uroczystą przysięgą wojskową. Nowy Rok to również współdziałania w ramach operacji „Trwała Odporność” i „Silne Wsparcie”.

/Zespół prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej/

https://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=33700