Żołnierze w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego
2021-07-30 15:25:18

Terytorialsi 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt" uczcili walczących w Powstaniu Warszawskim.Dowódca brygady spotkał się z kombatantami a żołnierze odwiedzili i porządkowali symboliczne miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim.

 Zobacz

Akcja porządkowania grobów i pomników powstańców odbyła się w związku ze zbliżającą się 77 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniach poprzedzających rocznicę żołnierze odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Warszawskim oraz bohaterami akcji ,,Burza” i akcji ,,Zemsta” w naszym regionie.

W dniach poprzedzających rocznicę  Powstania, dowódca brygady płk Piotr Hałys spotkał się z uczestnikami powstania. Gośćmi byli Marek Adamski, Kazimierz Morgaś oraz Jerzy Zawadzki. W niezwykle ciepłej atmosferze rozmawiano o burzliwej historii Powstania Warszawskiego oraz tradycjach i zachowaniu pamięci o bohaterach dla przyszłych pokoleń. Pułkownik Hałys zapewnił weteranów, że żołnierze 10. ŚBOT będą kultywowali pamięć o heroicznym zrywie powstańców warszawskich, a miejsca walk i pochówku będą jak dotychczas pod opieką terytorialsów.

Zobacz

Zobacz

W dniach poprzedzających wybuch Powstania kilka tysięcy żołnierzy z Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK "Jodła" miało iść na odsiecz walczącej stolicy. Była to największa zorganizowana próba niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu. Udało się zgromadzić około 6 tys. żołnierzy z zakładanych ok. 60 tys. Ten i inne problemy zadecydowały o wstrzymaniu marszu na Warszawę. Stoczono jednak w ramach obu akcji kilka bitew i potyczek, które są upamiętnione pomnikami na ziemi świętokrzyskiej.

Rdzennych mieszkańców Kielecczyzny walczących w powstaniu było zaledwie kilku. To byli żołnierze frontowi, którzy mieli za sobą rok lub dwa lata działań dywersyjnych i partyzanckich. Oni walczyli w pierwszej linii np. w zgrupowaniach „Parasol”- ustalił dr Marek Jedynak z kieleckiej Delegatury IPN.

Terytorialsi z 10. ŚBOT odwiedzili między innymi skwer Szarych Szeregów w Kielcach, pomniki w Cisowie, Szewcach, Sandomierzu, pomnik bitwy pod Pielaszowem oraz grób powstańca  na cmentarzu Starym w Kielcach. Żołnierze brygady będą uczestniczyli również między innymi w uroczystościach w Kielcach oraz w apelu na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu, gdzie 1 sierpnia o godzinie 17.00 odbędą się uroczystości 77 rocznicy Powstania Warszawskiego z udziałem wojska i przedstawicieli władz lokalnych.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję i dziedzictwo
Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro
Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości
formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT
na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

 Zobacz

 Zobacz

Zobacz

/Zespół prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej/
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=32875