77. rocznica Republiki Pińczowskiej. Dwudniowy rajd oraz uroczystości w Kozubowie
2021-07-26 15:40:03

Republika Pińczowska - wyzwolony obszar o powierzchni około 1000 kilometrów kwadratowych. Utworzono ją 77 lat temu, podczas II wojny światowej. Przedstawiciele samorządu Gminy Pińczów, powiatu pińczowskiego, stowarzyszeń oraz mieszkańcy oddali dziś hołd walczącym o niepodległą Polskę.

Jak co roku uroczystości przy pomniku w Kozubowie tradycyjnie poprzedził rajd szlakiem Republiki Pińczowskiej. Piechurzy wyruszyli w sobotę sprzed budynku Muzeum Regionalnego w Pińczowie. To dwudniowy marsz, którego trasa wynosi około 30 kilometrów. 

Zobacz

Przy pomniku w Kozubowie oczytano apel pamięci. Ryszard Orszulak, prezes Koła Stowarzyszenia Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej przypomniał najważniejsze fakty dotyczące Republiki, a delegacje złożyły symboliczne wiązanki.

Zobacz

Zobacz

Samorząd Gminy Pińczów reprezentowały radne Rady Miejskiej Pani Marta Łaskawiec oraz Bogumiła Guza, a także Pan Michał Ryk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. Obecna była także Justyna Dziadek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, "Strzelcy"  z Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej i Wrocławia, przedstawiciele władz powiatowych na czele z wicestarostą Ryszardem Barną, przedstawiciele gminy Złota oraz Działoszyce, a także przedstawiciele służb mundurowych.

Wśród obecnych gości byli także kombatanci na czele z Panem Szczepanem
Muchą prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Zobacz

Zobacz

25 lipca 2021 roku to kolejny dzień obchodów upamiętniających wydarzenia Republiki Pińczowskiej. Komponenty Związku Strzeleckiego „Niepodległość” z Buska Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowa i Wrocławia maszerowali z Kozubowa do Działoszyc, by tam wraz z władzami Miasta i Gminy Działoszyce - burmistrzem Stanisławem Poradą i Z-cą Katarzyną Bochniak, oraz przedstawicielami Powiatu Pińczowskiego - Moniką Strojną i regionalistą Ryszardem Orszulakiem, złożyć hołd bohaterom pod pamiątkowymi tablicami. O wydarzeniach w Działoszycach opowiadała uczestnikom rajdu Pani Kinga Statowska i burmistrz Stanisław Porada, który po uroczystościach zaprosił Strzelców na ciepły posiłek.

Zobacz

Źródło: UMiG Pińczów, Powiat Pińczowskihttp://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=32847