Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia
2021-06-17 16:50:23

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju stwierdzono brak przydatności do spożycia z wodociągu sieciowego Busko (ujęcie Szczaworyż) od dnia 17.06.2021r. do odwołania.


Zobacz

 Brak przydatności do spożycia dotyczy następujących miejscowości:

Radzanów

Skotniki Duże

Skotniki Małe

Baranów

Gadawa

Szczaworyż

Pęczelice

Żerniki Górne (do nr 72)

Dobrowoda (od strony m. Baranów do nr 107)

Woda z kranu w w/w miejscowościach może być używana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania toalet.

Pozostały  obszar  Miasta  i  Gminy,  w  tym  podmioty  uzdrowiskowe,  zasilany  jest  z  ujęcia  Zrecze oraz  ujęcia Widuchowa-Chrusty, z których woda nadaje  się do  spożycia. Informujemy  wszystkich  Odbiorców,  ze  podjęliśmy  już  działania  naprawcze  połączone  z  postępowaniem wyjaśniającym  przyczyn zaistniałych nieprawidłowości.

Do  czasu  zapewnienia  Państwu  wody  odpowiadającej  wymaganiom,   Spółka  w  miarę zgłaszanych  potrzeb będzie  dostarczała  cysterną  wodę  pitną.  Ponadto  wyznaczony został dla  Państwa zastępczy  punkt  poboru wody  przy ul. Łagiewnickiej  25  w  Busku- Zdroju   czynny  przez  całą  dobę. 

Zgłoszenia dostawy  wody  należy  kierować  do  MPGK Sp. z o. o. w  Busku-Zdroju  ul. Łagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77, 882 774 076.

W   związku   z  powyższym   prosimy   o   racjonalne  gospodarowanie   wodą  i  ścisłe   przestrzeganie  zaleceń komunikatu  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Busku-Zdroju.

O wszelkich zmianach sytuacji informacje  będą podawane  na bieżąco.  Za  utrudnienia  przepraszamy.

Dyrektor ds. Technicznych
Witold Dalach

http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=32647