Konferencja Ministra Michała Ceślaka w Pińczowie (video)
2021-04-07 17:41:18

W środę, 7 kwietnia Minister Michał Cieślak potkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Włodzimierzem Badurakiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Woźniakiem. Na ich ręce przekazał symboliczny czek na milion złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


 Zobacz

Gmina Pińczów otrzymała 1.000.000,00 zł na przebudowę Giełdy Rolnej w Pińczowie. Zakres prac obejmuje budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze wszelkimi przyłączami. Dostępne będą sanitariaty dla osób korzystających z giełdy. W budynku będzie działało biuro świadczące usługi związane z poszukiwaniem odbiorców upraw rolnym z pominięciem pośredników. Będzie to ogromna pomoc i szansa dla rolników.

 Zobacz

"Projekty, które zostały dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to szereg inwestycji, które będą służyć naszym
mieszkańcom i wpłynie na dalszy rozwój naszego regionu. To również
wsparcie finansowe, z którego skorzystają lokalni wykonawcy i firmy
" - powiedział Minister Michał Cieślak.

W dniu dzisiejszym Minister Michał Cieślak odwiedził Ponidzie wręczając lokalnym samorządom symboliczne czeki z otrzymanym dofinansowaniem.

 Zobacz

Przypomnijmy, że w naszym regionie wsparcie otrzymały:

POWIAT BUSKI

Gmina Gnojno - 300.000,00 zł

1.
Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Gnojno poprzez budowę dwóch
małych sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i
Jarząbkach.

2. Budowa zbiornika wodnego - punkt poboru wody na cele rolnicze.

Gmina Pacanów - 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie. W ramach
projektu przewiduje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości
3,5m, likwidację przełomów i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem
kamiennym, remont przepustów, zjazdów utwardzenie kruszywem poboczy,
odmulenie rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania.

Gmina Tuczępy - 600.000,00 zł - Budowa Ośrodka Zdrowia w Tuczępach.

Gmina Wiślica - 300.000,00 zł - Urządzenie terenów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

POWIAT PIŃCZOWSKI

Gmina Działoszyce – 1.000.000,00 zł -
Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 7 w Działoszycach. W
ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek o funkcji żłobka
oraz przedszkola.

Gmina Kije – 300.000,00 zł -
Przedmiotem inwestycji jest poprawa funkcjonalności budynków
użyteczności publicznej w gminie Kije.

POWIAT KAZIMIERSKI

Gmina Bejsce – 1.000.000,00 zł
- Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sąsiadujących ze sobą i
ogrzewanych z jednego źródła ciepła budynków urzędu gminy i remizy OSP w
Bejscach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na
ekologiczne wraz z modernizacją sieci CO oraz budowa instalacji
odnawialnych źródeł energii w obu budynkach, dostosowaniu budynku urzędu
gminy dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na
punkty typu LED.

Gmina Czarnocin – 300.000,00 zł
- „Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin polegająca na przebudowie
istniejących placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowie i
przebudowie miejsc postojowych przy budynkach: urzędu gminy oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, działki numer
ewidencyjny 589/1 i 588/2".

Gmina Opatowiec – 800.000,00 zł
- Realizacja projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój
miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii". W ramach projektu
zostaną,
zrealizowane następujące zdania: 1. Ścieżka rekreacyjna
wzdłuż nadbrzeża Wisły, 2. Modernizacja pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego, 3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna, 4. Wykonanie
nawierzchni asfaltowych oraz chodników na Rynku i przyległych ulicach,
5. Przebudowa drogi wewnętrznej oraz schodów do Wisły, 6. Utworzenie
miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego, 7. Budowa
wiaty przystankowej oraz mini bazarku, 8. Przebudowa oświetlenia
ulicznego na Rynku, 9. Wymiana sieci wodociągowej na Rynku, 10. Montaż
monitoringu przy urzędzie i Domu Kultury, 11. Budowa pomnika I wojny
światowej.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Gmina Imielno - 1.391.000,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w
Mierzwinie. Boisko wielofunkcyjne projektowane jest w miejscu
istniejącego boiska trawiastego.

Gmina Jędrzejów - 1.000.000,00 zł -
„Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Dmowskiego i
Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic".

Przebudowa
ul. Klasztornej w Jędrzejowie na odcinku 715 metrów. Planowane do
realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu głównej ulicy miasta
biegnącej od wiaduktu kolejowego w kierunku ronda na obwodnicy północnej
Jędrzejowa. Projekt obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań (z ul.
Wilanowską i z ul. S. Konarskiego) i trzech przejść dla pieszych.

Małogoszcz - 1.000.000,00 zł
- Przedmiotem projektu jest rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu.

Gmina Nagłowice - 1.000.000,00 zł -
„Poprawa Infrastruktury Edukacyjnej w Gminie Nagłowice" poprzez budowę
budynku sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole Podstawowej w
Warzynie Pierwszym.

/red/
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=32201