Badania wymazowe u nauczycieli
2021-01-21 15:05:41

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podsumowali badania wymazowe na obecność COVID-19 u nauczycieli oraz pracowników oświaty w woj. świętokrzyskim. Przebadanych zostało prawie 4900 osób.


 Zobacz

Żołnierze świętokrzyskiej brygady WOT przeprowadzili badania na obecność COVID-19  u nauczycieli oraz personelu placówek oświatowych, które od poniedziałku 18 stycznia wznowiły naukę stacjonarną w klasach 1-3. Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego oraz przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w dniach od 11 do 15 stycznia dziesięć zespołów wymazowych z  10 ŚBOT przeprowadziło badania na terenie 11 powiatów w 37 przygotowanych punktach wymazowych.

Badania były dobrowolne. Początkowo do pobrania testów na obecność COVID-19 wyraziło chęć ponad 6100 nauczycieli i personelu oświaty. W minionym tygodniu do punktów faktycznie zgłosiło się prawie 4900 osób, co daje około 80% frekwencji. Wyniki badań wykazały że u 2% z przebadanych jest zakażonych koronawirusem. Badania były prowadzone według wcześniej zaplanowanego harmonogramu.

 Zobacz

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady obrony Terytorialnie aktywnie wspierają społeczeństwo regionu Świętokrzyskiego w walce z COVID-19. Realizują operację „Trwała Odporność”, której cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. W swoich działaniach ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń oraz osób objętych kwarantanną.

/Zespół Prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej/

http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=31789