Nowy łącznik w buskim szpitalu
2020-06-29 15:35:12

Informuję, że w ramach zadania o nazwie: „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc”,


na podstawie postępowania przetargowego, inwestycję realizuje: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król z Zagnańska.

Zwycięzca zaoferował najniższą wartość brutto inwestycji w kwocie: 1 549 800 zł, natomiast najwyższa oferta opiewała na kwotę 1 864 490,50 zł brutto. Inwestycja ta ma na celu wyeliminowanie wieloletnich uciążliwości spowodowanych tym, że część bazy diagnostycznej szpitala – np. pracownie  RTG, USG i inne – znajdują się w budynku głównym ZOZ, a tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zobacz

Po zakończeniu budowy pacjenci, a także pracownicy szpitala będą mogli korzystać z pełnej bazy diagnostycznej jaką oferuje nasz szpital, bez konieczności uciążliwego wychodzenia  na zewnątrz budynków.

Mam nadzieję, że realizowana inwestycja, spotka się z pozytywnym odbiorem naszych pacjentów, a pracownikom ułatwi wykonywanie codziennych, trudnych obowiązków zawodowych.

Proszę o zapoznanie się z poniższą grafiką, obrazującą zmianę organizacji ruchu przy Izbie Przyjęć szpitala i przestrzeganie wprowadzonych zasad w czasie budowy.

 Zobacz

1. Zamknięty dotychczasowy wjazd do Izby Przyjęć.
2. Tymczasowy wjazd do Izby Przyjęć na czas budowy.

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz


Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszam.

Grzegorz Lasak
Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

/Artykuł sponsorowany/
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=30804