Poseł Michał Cieślak linia - Busko - Kielce - Warszawa w programie KOLEJ PLUS - mamy to!
2020-06-04 09:58:20

Szanowni Państwo, z upoważnienia Ministra Andrzeja Adamczyka i Ministra Andrzeja Bittela przesyłam informację nt. Programu Kolej+ w związku z ogłoszeniem jego naboru.
Program Kolej+ jest elementem Programu Prawa i Sprawiedliwości oraz narzędziem do walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Wpisuje się także w szeroki program inwestycji publicznych, które pomogą przetrwać naszym lokalnym firmom budowlanym okres recesji gospodarczej.

Szerzej o naborze do Programu: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/

 Zobacz

KOLEJ PLUS
Przyczyny powstania Programu:

 • Budżet Programu to 6,5 mld zł. Program rozpisany jest na lata 2019 – 2028.
 • Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei,
  ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.
 • Przykładowe miejscowości wskazane do objęcia Programem: Busko-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Zamość, Śrem, Turek, Sokołów Podlaski, Gostyń, Włodawa, Świecie, Chełmno, Ostrów Mazowiecka.
 • Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85% ze środków Programu, a w 15% ze środków samorządowych.
 • Jednocześnie warunkiem dofinansowania jest deklaracja marszałka województwa, jako organizatora przewozów, o uruchomieniu połączeń na liniach objętych wsparciem.
 • Program przedstawia listę 20 rekomendowanych połączeń do objęcia dofinansowaniem, które przywrócą szereg miejscowości na mapę kolejową Polski. Lista ma charakter otwarty – fakt, że dana miejscowość nie znajduje się na liście nie oznacza, że nie może ona zostać objęta Programem.

Zobacz

Efekty:

 • PKP PLK S.A. 26 maja 2020 opublikowało na swoich stronach internetowych oraz poinformowało Samorządy Województw i Wojewodów o naborze projektów do Programu.
 • Budowa i modernizacja linii kolejowych w ramach Programu jest istotnym narzędziem w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu. Miejscowości dotąd odcięte od kolei, dzięki Programowi, przestaną być białymi plamami transportowymi na mapie Polski.
 • Zamówienia publiczne są kołem zamachowym polskiej gospodarki – realizacja zadań ujętych w Programie przyczyni się do procesu jej odmrażania po kryzysie spowodowanym wirusem COVID-19.

  Kolej Plus jest wpisana do programu Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku jako kluczowa inicjatywa w zakresie infrastruktury kolejowej. Realizując Kolej Plus spełniamy nasze obietnice i dotrzymujemy słowa.
 • W wyniku likwidacji linii kolejowych trwających od lat 90. XX wieku, wiele mniejszych miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców straciło dostęp do kolei.
 • poprzednie rządy zlikwidowały 2 680 km linii kolejowych. PSL, w różnych koalicjach, ponad 1 900 km. Natomiast koalicja PO-PSL odpowiedzialna jest za likwidacje ponad 180 km linii.
 • Łącznie ok. 10 mln Polaków zamieszkuje gminy, na terenie których nie ma faktycznego dostępu do transportu kolejowego.
 • Z tej liczby ok. 8 mln osób mieszka w gminach, które nie mają dostępu do sieci kolejowej z racji braku odpowiedniej infrastruktury – to właśnie do nich skierowany jest Program Kolej Plus.
 • Ok. 2 mln osób zamieszkuje gminy, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury pasażerskiej. Są to gminy, w których nie ma oferty połączeń regionalnych lub jakichkolwiek innych, ale istnieje dostęp do czynnej sieci kolejowej – do nich skierowany jest niedawno ogłoszony Prezydencki Program Przystankowy, zakładający budowę 200 przystanków.

Założenia: www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

 mapa.jpg

/Artykuł sponsorowany/http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=30673