W Świętokrzyskiem powstanie nowe miasto uzdrowiskowe
2020-01-16 11:26:24

Z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego podpisano dwie umowy z wykonawcami na budowę basenu termalnego w Kazimierzy Wielkiej oraz rurociągu wód geotermalnych z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej. Inwestycje otrzymały łącznie ponad 12 mln zł unijnej dotacji.


Zobacz

To pierwszy krok w kierunku utworzenia trójkąta uzdrowiskowego w regionie: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Kazimierza Wielka.
Rozpoczynamy realizację procesu, aby Kazimierza Wielka zaczęła wykorzystywać swoje zasoby endogeniczne, zawarte w wodach podziemnych – siarczkowych i termalnych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

 Zobacz

W 2015 roku w miejscowości Cudzynowice został wykonany odwiert, który wykazał istnienie wód podziemnych oraz duży poziom mineralizacji. Po 5 latach, dzięki unijnemu dofinansowaniu, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji, kluczowej dla rozwoju ziemi kazimierskiej inwestycji. – Podpisane zostały dwie umowy, które umożliwią między innymi budowę rurociągu wód geotermalnych od miejscowości Cudzynowice do Kazimierzy Wielkiej oraz wykonanie otworu chłonnego – dodaje marszałek. Inwestycję zrealizuje Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS, a jej koszt to blisko 6,2 mln zł.

Zobacz

Zobacz

Druga z umów dotyczy budowy całorocznego, otwartego basenu termalnego o wymiarach 10 x 18 metrów i maksymalnej głębokości 1,3 metra. Wokół obiektu planowana jest część rekreacyjno-wypoczynkowa i plaża. Wartość inwestycji to blisko 6 mln zł. – Wykorzystując doświadczenie Buska-Zdroju i Solca- Zdroju, Kazimierza Wielka będzie aspirować do funkcji uzdrowiskowej. Zasoby endogeniczne, jakie zostały oszacowane są ogromne i mogą być podstawą rozwoju turystyki prozdrowotnej, ale także hotelarstwa i gastronomii – podkreśla marszałek.

 Zobacz

W ramach inwestycji ma powstać również budynek w kształcie nawiązującym do megalitycznych grobowców odkrytych w Słonowicach, w którym przewiduje się między innymi komorę solną oraz pomieszczenie na ekspozycje archeologiczne.

źródło:
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=29885