Dobra wiadomość! Góry Świętokrzyskie nam urosły!
2019-11-19 13:36:54

Świętokrzyski Park Narodowy formalnie zarejestrował nowe wysokości Łysicy i Agaty. Badania zlecono naukowcom z Politechniki Świętokrzyskiej.
Do zasobu zostały przyjęte nowe wysokości:
  • Łysica – 613,31 m n.p.m.
  • Góra Agata – 613,96 m n.p.m.

Zobacz

Jak to się stało, że królowa Gór Świętokrzyskich jest wyższa? Przeczytajcie historię:
Jeszcze do niedawna Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich mierzył 611,8 m n.p.m. a Góra Agaty potocznie zwana Zamczyskiem – 608,4 m n.p.m.

W trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agata. Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami  przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych.

Obie te metody potwierdziły, że Skała Agaty jest wyższa od Łysicy!

Badacze opisali sprawę w artykule naukowym „Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS”, który ukazał się w 2017 r. w piśmie „Structure and Environment”.

Pomiary powtórzono metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS. Z pomiarów tych wyszły jeszcze wyższe wartości. Szczegółowe pomiary zostały opublikowane w artykule naukowym „Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznym”, który ukazał się w 2019 r. w piśmie „Structure and Environment”.

źródło: www.facebook.com/swietokrzyskie/http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=29641