Europa się mediuje
2019-10-10 10:30:03

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 17 października 2019 roku. Włącz się… „Dobra Mediacja” mediacja_artykul_2.jpg

Stowarzyszenie „ Dobra Mediacja”  już od dwóch lat promuje mediację jako pozasądową metodę rozwiązywania sporów. Mediatorzy stowarzyszenia aktywnie włączają się w międzynarodowe obchody święta mediacji w naszym regionie.

 W ramach działalności non profit organizują lub współorganizują szkolenia, spotkania informacyjne w tematyce mediacji oraz prowadzą dyżury w okolicznych Sądach Rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach. I choć sama idea mediacji ma bardzo długą tradycję, to w polskiej świadomości jeszcze się nie  zakorzeniła.

Mediacja początki ma w państwach azjatyckich. Od dawna praktykowana była między innymi w Chinach, Indiach, Tybecie czy Japonii. Niewątpliwie istotną rolę w rozwiązywaniu konfliktów przez mediacje w tych cywilizacjach odgrywała kultura i religia, które do dziś silny nacisk kładą na poszukiwanie porozumienia, równowagi i harmonii w relacjach międzyludzkich.

Również zachowane starożytne zwoje papirusowe Egiptu pozwalają prześledzić historię pozasądowych metod rozwiązywania sporów w Afryce. W Europie natomiast praktyka mediacji znajduje odzwierciedlenie w średniowiecznych dokumentach z IX wieku.

 mediacja_artykul_1.jpg

Współcześnie zainteresowanie mediacją na kontynencie europejskim wzrasta. Rada  Europy i Unia Europejska również zaczęły dostrzegać zalety tej formy rozwiązywania konfliktów.

Jednak nadal zbyt niskie zainteresowanie Europejczyków tą metodą rozwiązywania konfliktów tkwi przypuszczalnie w zbyt małej dostępności informacji na ten temat i niekiedy pojawiających się wątpliwości ze strony doradców prawnych czy sędziów.

Wiele wskazuje na to, że upowszechnienie mediacji zależeć będzie od dwóch równoznacznych czynników: regulacji prawnych i wsparcia instytucjonalnego oraz przekonania do mediacji klientów, ich prawnych doradców i sędziów.

Upowszechnieniu mediacji, jak wskazuje praktyka Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie mediacja stała się powszechnie stosowanym sposobem rozwiązywania sporów, służą inicjatywy rządu np. programy pilotażowe. Za przykładem USA podążyła Wielka Brytania gdzie rząd  w 2001 roku zobowiązał wszystkie agencje rządowe do podjęcia próby rozwiązania sporu na drodze ADR przed wniesieniem sprawy do sądu.

Wydaje się jednak, że podstawowym czynnikiem rozwoju mediacji w Polsce będzie po prostu czas.
Na początek Ty daj się przekonać . Włącz się - Spróbuj – Sprawdź.

Barbara Galant
Wiceprezes Stowarzyszenia ”Dobra Mediacja”

Sprawdź: Harmonogram wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Medjacji
 

/Artykuł sponsorowany/
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=29412