II Zielony Bieg Wolności - Umianowice 2018
2018-06-02 14:00:37

W niedzielę, 3 czerwca 2018r. zapraszamy na II Zielony Bieg Wolności - Umianowice.


ORGANIZATORZY: Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach.
Celem imprezy jest: popularyzacja sportu i turystyki, promocja walorów przyrodniczych gminy Kije z uwzględnieniem Delty Nidy w Umianowicach, umożliwienie sportowego współzawodnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. bieg.jpgStart i meta: tereny Delty Nidy - NATURA 2000 - stacja kolejki wąskotorowej w Umianowicach / gmina Kije.
Trasa II Zielonego Biegu Wolności - Umianowice 2018 wynosi ok. 11 km i prowadzi głównie drogami polnymi oraz leśnymi o urozmaiconej nawierzchni /piaszczystej, kamienistej/. Start i Meta Biegu zlokalizowane będą obok zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w Umianowicach, gdzie znajdować się będzie również biuro zawodów. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby medyczne oraz strażacy.
PROGRAM ZAWODÓW


godzina 12.00-14.00 zapisy, wydawanie pakietów i numerów startowych w Biurze Zawodów


godzina 14.00 otwarcie zawodów


godzina 14.30 - 14.40 odprawa techniczna


godzina 14.40 ustawienie uczestników


godzina 15.00 start II Zielonego Biegu Wolności


godzina 17.00 koniec biegu


godzina 17.00 PREZENTACJA ZWYCIĘZCÓW. Wręczenie nagród we wszystkich kategoriach


godzina 17.00 zamknięcie trasy bieguDo pobrania:
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=26686