Priorytety wyborcze Haliny Olendzkiej. (video)
2011-10-06 06:00:07

Prywatyzacja służby zdrowia jest zagrożeniem konstytucyjnej gwarancji dostępu do bezpłatnej opieki medycznej. Problem nierównego traktowania rolników w zestawieniu z trudnościami dystrybucji owoców ich pracy wymagają gruntownych zmian i wsparcia sektorowego...
Priorytety poseł Haliny Olendzkiej na VII kadencję Sejmu RP:1. Służba zdrowia


2. Pomoc rolnikom-producentom żywności


3. Pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób niezaradnych życiowo


4. Działania na rzecz osób ubezpieczonych

 

ROLNICTWO
Postępujące zubożenie społeczeństwa widoczne jest szczególnie wśród polskich rolników. Dotacje z Unii Europejskiej dyskryminują naszych rolników. Problem nierównego traktowania w zestawieniu z trudnościami dystrybucji owoców ich pracy wymagają gruntownych zmian i wsparcia sektorowego. Nie może być tak, że pośrednicy i hurtownicy zarabiają krocie na trudzie ich pracy.

olendzka_rolnicy.jpg
Kliknij i oglądaj


SŁUŻBA ZDROWIA
Prywatyzacja służby zdrowia jest zagrożeniem konstytucyjnej gwarancji dostępu do bezpłatnej opieki medycznej.
olendzka_sluzba_zdrowia.jpg
Kliknij i oglądaj

 

KILKA SŁÓW O SOBIE.
W 2007r. Premier Jarosław Kaczyński powierzył mi funkcję Rzecznika
Ubezpieczonych, którą pełnie do chwili obecnej. Byłam wieloletnim
wiceprezesem PiS w woj. świętokrzyskim, jestem członkiem Komitetu
Politycznego PiS.

Od grudnia 2010r. sprawuję również mandat Posła na
Sejm VI kadencji,
jestem członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
oraz Komisji Zdrowia. W latach 2005-2007 pełniłam także mandat Posła na
Sejm V kadencji. Sprawowałam wówczas funkcję przewodniczącej Polskiej
Grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz byłam członkiem Komisji Finansów
Publicznych, Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej, Komisji
Solidarne Państwo oraz Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, byłam
również Wiceministrem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w
Rządzie Jarosława Kaczyńskiego, członkiem Komitetu Stałego Rady
Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jestem
wiceprezesem Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie’.

Jako radna Powiatu
Ziemskiego Kieleckiego i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kielcach
zdobyłam doświadczenie w tworzeniu prawa lokalnego oraz stosowaniu prawa
w pracach samorządu terytorialnego. Brałam czynny udział w tworzeniu
norm prawnych z zakresu polityki społecznej, zdrowia, ubezpieczeń oraz
rodziny. Nadzorowałam prace legislacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.

Jako Poseł pragnę wykorzystywać swoje doświadczenie na rzecz
tworzenia prawa przyjaznego obywatelom oraz służyć swojej małej
ojczyźnie – Ziemi Świętokrzyskiej i Jej Mieszkańcom.Strona internetowa: www.halinaolendzka.pl

 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Artykuł sponsorowany

 

 http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=10471