swietokrzyskie.info

Poniedziałek, 06 grudnia 2021, Do końca roku 25 dni Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Strona główna > Katalog Firm >

Kategorie: Mediacja /

Stowarzyszenie Dobra Mediacja

al. Adama Mickiewicza 21
28-100 Busko-Zdrój
tel. 781 205 900, 515 175 078
Powiat: buski

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja” prowadzi działania mające na celu rozpowszechnienie idei mediacji jako alternatywnego sposobu rozstrzygania konfliktów i sporów. W ramach stowarzyszenia o charakterze non profit organizujemy spotkania i konferencje poświęcone pozasądowej formie rozstrzygania sporów (ADR). Członkowie Stowarzyszenia Dobra Mediacja wpisani na listę mediatorów sądowych prowadzą mediacje z zakresu prawa cywilnego, mediacje dla nieletnich, mediacje karne.,


dobra_mediacja1.png

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”


 Stali Mediatorzy Sądowi:

mediator.jpg
 
Dyżury:

Wtorek: 16:00 - 17:00

Czwartek: 16:00 - 17:00

Adres:

Szaniec 204

28-100 Busko-Zdrój


stowarzyszenie_dobra_mediacja_szaniec.png


Dzięki mediacji rozwiążesz szybciej i taniej niż  w sądzie sprawy dotyczące:


MEDIATOR POMOŻE CI:

Jak sprawa trafia do mediacji?

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na  podstawie postanowienia sądu.

• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów). Więcej informacji: https://www.mediacja.gov.pl/

mediacja_5.jpgMediacja administracyjna

W mediacji z udziałem organu administracji, mediatorem może być wyłącznie mediator z jednej z list.

Mediatorem nie może być pracownik organu, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie.


Jak zainicjować mediację?
Z inicjatywy (wniosku) strony, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona, jeżeli organ uzna, że charakter sprawy pozwala na przeprowadzenie mediacji, to zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji pozostałe strony. Natomiast organ administracji może zainicjować mediację, w której sam będzie uczestniczył (tj. między organem a stroną; zwłaszcza, jeśli celem mediacji ma być rozważenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy), albo skierować do mediacji strony (gdy załatwienie sprawy utrudnia spór między stronami). Wówczas organ zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji wszystkie strony.

Jeżeli więc z inicjatywą przeprowadzenia mediacji wystąpi organ bądź inna strona, to strona będzie uczestnikiem mediacji tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Także w tym przypadku ma ona wpływ na to, kto będzie mediatorem – wyrażając zgodę na udział w mediacji, może zaproponować swojego kandydata na mediatora. Organ sam wskaże mediatora profesjonalnego wówczas, gdy strony wyrażą zgodę na samą mediację, lecz nie dojdą do porozumienia co do wyboru mediatora.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji przez stronę/ strony oraz wybór mediatora musi nastąpić w terminie 14 dni.

Na jakich zasadach przeprowadzana jest mediacja?

1. Organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.

2. Odracza rozpatrzenie sprawy na 2 miesiące (wyjątkowo możliwe jest przedłużenie do 3 miesięcy).

Mediacja może pomóc wyjaśnić sprawę i szybko ją załatwić.

Dzięki niej organ może łatwiej ustalić fakty (np. dzięki informacjom uzyskanym od stron), uzyskać dowody, wyjaśnić stronom stan sprawy i przesłanki wynikające z obowiązującego prawa, którymi się kieruje załatwiając sprawę.

Może to przyczynić się do tego, że strony zaakceptują treść wydanej następnie decyzji i nie zaskarżą jej – dzięki temu sprawa zostanie szybciej i ostatecznie zakończona.

dobra_mediacja_2.pngPrezes Stowarzyszenia Dobra Mediacja
Dorota Szafraniec - mediator sądowy
tel. 781 205 900
e-mail: dorota.szafraniec_xl@wp.pl

Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”

Adres:
Szaniec 204
28-100 Busko-ZdrójGaleria zdjec


Odslon: 20366
Data ostatniej weryfikacji: 2018-09-10


Wróć do góry