swietokrzyskie.info

Piątek, 03 grudnia 2021, Do końca roku 28 dni Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Strona główna > Katalog Firm >

Kategorie: Kancelarie adwokackie /

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Marek Koziara

Kościuszki 38
28-100 Busko-Zdrój
tel. 662 782 461, (41) 370 16 48
fax (41) 370 16 48
Powiat: buski

Adwokat Marek Koziara świadczy usługi: reprezentowanie przed sądami, urzędami, organami administracji publicznej, organami ścigania, porady prawne - prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne, prawo pracy, dochodzenie odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych i w gospodarstwach rolnych, sporządzanie pozwów i podań.,reprezentacja przed sądem, porady prawne - prawo cywilne, prawo karne,prawo rodzinne, prawo pracy, dochodzenie odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych, pisanie pozwów i podań, kancelaria prawna, adwokat, prawnik

 

Adwokat świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa. Zakres usług obejmuje prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami i urzędami, sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych /pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, skargi/ oraz udzielanie porad prawnych.

Adwokat specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego - dochodzenie odszkodowań rent po wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy w gospodarstwie rolnym, dochodzenie zadośćuczynień za uszkodzenia ciała i naruszenie dóbr osobistych, eksmisje, sprawy o zapłatę, rozwiązania umów darowizny i umowy dożywocia, sprawy o wydanie nieruchomości, zasiedzenia, uwłaszczenia, rozgraniczenia nieruchomości, naruszenie posiadania, zniesienia współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i testamentu, także dotyczące gospodarstw rolnych, działy spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, podziały majątku wspólnego małżonków, rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawy o przestępstwa popełnione przez nieletnich, sprawy o demoralizację.

Adwokat specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, występuje w charakterze obrońcy we wszystkich stadiach postępowania karnego w sprawach o wszystkie przestępstwa i wykroczenia /przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znęcanie, niealimentacja, wypadki komunikacyjne, jazda w stanie nietrzeźwości, kradzieże, rozboje, przywłaszczenia, oszustwa, pobicia, bójki, uszkodzenia ciała, zniewagi, zniesławienia, posiadanie broni i amunicji, wykroczenia drogowe, /oraz świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami i wykroczeniami, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań od sprawców przestępstw.

Adwokat świadczy także pomoc prawna osobom skazanym w postępowaniu wykonawczyni (sprawy o odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary o udzielenie przerwy w karze, odroczenia i rozłożenia na raty grzywny i kosztów sądowych).

Zapraszamy na nasza stronę internetową www.kancelaria.busko.pl

Adwokat Marek Koziara
Kościuszki 38, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 662 782 461, (41) 370 16 48

Czas pracy kancelarii:
Od poniedziałku do piątku:
9.00-14.00 i 15.30-17.00


Odslon: 32290
Data ostatniej weryfikacji: 2009-08-02


Wróć do góry